Kontakt redaksjonen:

E-post: redaksjonen@statogstyring.no

Redaktør: Arild Aspøy
arild@statogstyring.no
Tlf:905 35 292

Postadresse:
Stat & Styring
Universitetsforlaget
Boks 508 Sentrum
0105 Oslo

 

Abonnement:

Spørsmål, adresseendring, oppdateringer etc:

journals@universitetsforlaget.no

Telefon: 24 14 75 00

 

Bestill abonnement her