Vil bygge en åpenhetskultur

Forvaltningskulturen i NAV var preget av manglende kritisk tenkning, påpekte en granskingskommisjon. Det mener sjefen i direktoratet de nå har tatt tak i.

Norsk bunnplassering

Norsk forvaltning er bra på digitalisering, men mindre bra på nye ideer, ifølge internasjonal kartlegging