Organisasjonskultur og blindsoner

Vil bygge en åpenhetskultur

Forvaltningskulturen i NAV var preget av manglende kritisk tenkning, påpekte en granskingskommisjon. Det mener sjefen i direktoratet de nå har tatt tak i.