Kjærlighet til departementet

Tidligere helseminister Bent Høies nye bok er et unikt innblikk i et departements indre liv. Det viser seg at både kjærlighet og håndklasking må til for å få et departement til å fungere.

Boken Uro i koronaens tid, som kom ut i forrige uke, er skrevet i samarbeid med Høies tidligere taleskriver og kommunikasjonsrådgiver Jorun Litland. I denne boken beskriver de to forfatterne hvordan departementet, etatene og regjeringen håndterte de ulike fasene i korona-pandemien. Boken er gjennomsyret av Høies personlige stil som statsråd. Stadig vekk er det hans …

Kjærlighet til departementet Les mer »

Statens kjernetropper

Fokuserer på det dårlige

Istedenfor å fokusere på områder hvor Norge gjør det bra allerede, fokuserer de som arbeider med åpenhet på områder hvor Norge gjør det dårlig. Det gjelder blant annet innenfor korrupsjon og varsling.

Det sier en av  de sentrale byråkratene som arbeider med å åpne opp norske myndigheter gjennom Open Government Partnership. Tom Arne Nygaard var nyutdannet statsviter da han søkte på en ledig stilling i det som het Forbruker- og administrasjonsdepartementet i 1984. – Jeg husker jeg fikk svar med «takk for søknaden», og informasjon om at …

Fokuserer på det dårlige Les mer »

Flere konsulenter og ansatte

Både antall ansatte og mengden innkjøpte konsulenter øker i departementene. En av målsettingene til regjeringen var at antall ansatte skulle ligge stabilt, mens innkjøpte konsulenter skulle reduseres.

Målsettingen om at antall ansatte i departementene skulle ligge stabilt, kom blant annet fram da Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik presenterte de reviderte planene for nytt regjeringskvartal i vår: – I dag har departementene, de som er tenkt inn i regjeringskvartalet, cirka 4100 ansatte. Vi planlegger at man ikke skal planlegge for en stor økning …

Flere konsulenter og ansatte Les mer »

Påstander om politisering

Toppsjefer slutter eller sparkes

Departementssjefer slutter eller får sparken i to land som lenge har vært forbilder for norsk forvaltning. Er det en ny tendens til politisering av embetsverket, eller bare vanlig politikk?

I Danmark har en lang rekke departementssjefer, altså øverste administrative ledere i departementene, sluttet i jobben de siste årene. I Storbritannia fikk sjefen i Finansdepartementet regelrett sparken. På tre år har over halvparten av departementssjefene i den danske regjeringen sluttet i jobben. Årsakene til denne sjefsflukten er uklare, men teoriene er mange. Rekord i utskiftinger …

Toppsjefer slutter eller sparkes Les mer »

Din annonse kan komme her

Strøm av kritikk mot fagfolk

Flere statlige fagetater har fått hard kritikk i det siste, og blir nå utsatt for både gransking og strammere styring. Har kritikerne avslørt faglig arroganse i etatene, eller er bare noen etater mer utsatt for politiske vinder enn andre?

Les mer »

Et temposkifte i forvaltningen

Det er ikke sikkert at det er til det beste for samfunnet og politikken, når det blir kvantitet fremfor kvalitet, sier Eva Tverberg som har vært med på overgangen fra fordypning til kjappe svar.

Les mer »

Aktuelle artikler

Scroll to Top

Tilstander og tendenser i forvaltningen.

Nyhetsbrevet Forordet.