Smalt ytringsrom for offentlig ansatte

En rekke undersøkelser har vist at offentlig ansatte får ytringsfriheten begrenset i strid med Grunnloven. Lite tyder på at dette har endret seg i en positiv retning, sier Sissel C. Trygstad ved Fafo som jobber med en ny rapport om temaet.

Slik kan algortimene håndteres

Algoritmene styrer viktige deler av forvaltningen. Blant annet hvis vi har skrevet opp mange avdrag på skatten. Da kan vi plukkes ut av en algoritme som sier vi skal kontrolleres.

-For sent å reversere reformer 

Av de store reformene til Solberg-regjeringen er det bare èn som vil bli reversert av en Støre-regjering. Det tror professor Anne- Lise Fimreite.

Håp og frykt om tillitsreformen

Den kommende tillitsreformen vil føre til at de som arbeider i offentlig sektor må stille seg selv store og fundamentale spørsmål. Lederne må stille spørsmål om de tåler å miste makt og posisjon. Poltikerne må stille spørsmål om hvor stor denne reformen egentlig skal bli 

Ytringsrommet kan brukes mer

Statsansatte kan bruke ytringsrommet mer, spesielt i faglige debatter. Og statlige etater kan bruke flere fagfolk til å uttale seg i mediene.

Byråkratiske kamper

Lærdom fra NAV-EØS skandalen: Byråkrater kan hindre domstoler fra å ta kontroll over deres område ved raske reformer i handlemåte og politikk.