Savner en digitaliseringsminister

Hvordan går det med digitalisering i staten uten digitaliseringsminister? Stort sett som før. Men Cat Holten i Digdir skulle gjerne hatt en statsråd med «digitalisering» i tittelen.

Ved nyttår ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliseringsministeren forsvant også med Solberg-regjeringen. Samtidig er fornyingsoppgavene og digitaliseringsproblemene mer komplekse enn noen gang. Kutt i støtteordning – Vi som er Digitaliseringsdirektoratet skulle selvfølgelig gjerne hatt en digitaliseringsminister, men vi opplever at rollen vår er uendret. Det er alltid nytt fokus med ny …

Savner en digitaliseringsminister Les mer »

Leter lenge etter kunnskap

Mange ansatte i offentlige virksomheter og i regjeringsapparatet bruker store deler av arbeidstiden på å lete etter kunnskap. En ny portal for kunnskapsdokumenter skal gjøre denne letingen mye lettere.

I løpet av arbeidet med portalen undersøkte prosjektgruppen hvordan byråkrater finner fram til kunnskap. Departementsansatte og andre offentlig ansatte kan bruke så mye som to dager i uken bare på å lete etter kunnskap om det feltet de arbeider med for øyeblikket. 61 prosent bruker minst en dag i uken på slikt arbeid, mens en …

Leter lenge etter kunnskap Les mer »

De ekstra erfarne direktørene

Steffen Sutorius går inn i den eksklusive rekken av lengesittende nåværende direktoratsledere som også har ledet to direktorater når han nå går inn i en ny periode i Digitaliseringsdirektoratet.

Regjeringen utnevnte Sutorius for seks nye år som direktør for Digidir i statsråd for kort tid siden. Hvis han sitter i stillingen ut hele perioden vil han ha vært direktoratsleder i 12 år, siden han først begynte som direktør i det som den gang het Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2016. Da dette …

De ekstra erfarne direktørene Les mer »

Korrupsjon og overskridelser

At offentlige byggeprosjekt overskrider sine budsjetter er et stort problem både i Norge og i andre land. Nå knytter forskere dette fenomenet til korrupsjon.

Som vi skrev for tre uker siden er overskridelser på offentlige byggeprosjekter nå nærmest blitt det normale. Fornebubanen, Livsvitenskapsbygget ved UiO, NTNU-Campuset er bare noen av de ferskeste eksemplene på milliardoverskridelser. Norsk tillit er en risiko Internasjonalt har flere forskere undersøkt om denne tendensen til overskridelser henger sammen med korrupsjon. At korrupsjon skjer i forbindelse …

Korrupsjon og overskridelser Les mer »

Din annonse kan komme her

Fjern oppgaver som ikke trengs

Innovasjonsagenter og innovasjonsdørvakt var blant tiltakene som ble foreslått da deltakere fra stat, kommune og bydel gikk sammen om å finne veien til en god innovasjonskultur.

Les mer »

Født til jobben

Sjelden har beskrivelsen født til jobben vært mer treffende. Ihvertfall ikke for en embetskvinne, som den nye direktøren i Datatilsynet.

Les mer »

Aktuelle artikler

Scroll to Top