NAV-EØS skandalen

Rydder i ryktene

En hemmelig rapport om trygdeskandalen i NAV har skapt grobunn for konspirasjoner og rykter om både embetsverket og politikere. Nå er det noen som forsøker å rydde i ryktene.

Den beryktede 2014-rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen for å se på mulighetene for å redusere norsk trygdeeksport har skapt en strøm av spekulasjoner, konspirasjonsteorier og rykter. Da den endelig ble kjent for to uker siden gjennom en VG-reportasje ble det tatt hull på noen av de verste spekulasjonene. Spekulasjoner om sladdene En av …

Rydder i ryktene Les mer »

Statens kjernetropper

Tolv timers arbeidsdager

Med sikkerhet i ekomnettet som arbeidsfelt, har Bente Lund Michaelsens jobb blitt høyaktuell denne høsten. – Jeg har aldri jobbet så mye som nå, sier hun.

Bente Lund Michaelsen (56) er jurist og utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementets seksjon for elektronisk kommunikasjon. I høst har hun ofte hatt 12-13-timers arbeidsdager. Samtidig som trusselbildet har gjort jobben med ekom-sikkerhet ekstra viktig og krevende, har hun hatt sitt å gjøre med lønnsforhandlinger som tillitsvalgt for avdelingens over 40 medlemmer i Akademikerne. Hun setter …

Tolv timers arbeidsdager Les mer »

Den magiske endringen av Norge

Det magiske styrings-konseptet samskaping har tatt Norge med storm, hevder forskere i ny artikkel. Samskapingen har ført til at gamle byråkratiske modeller er blitt utfordret og skjøvet til siden.

Såkalte magiske konsepter spiller en stor rolle når offentlige virksomheter bestemmer seg for å gjøre store endringer, skriver forskerne Jacob Torfing, Eva Sørensen og Janne Paulsen Breimo i en fersk forskningsartikkel. Slike magiske konsepter er ofte kjennetegnet av å være abstrakte, være positivt ladet for endring og ha en evne til å løse problemer på …

Den magiske endringen av Norge Les mer »

Toll, pepper og styring

En av de mest erfarne toppbyråkratene i Norge har fått forlenget sin sjefsperiode. På tross av en del bråk i etaten han leder, har tolldirektøren fått fornyet tillit i seks år til.

Øystein Børmer ble i statsråd i forrige uke utnevnt til tolldirektør for en ny periode på seks år. Når han starter sitt nye åremål i april neste år, har han allerede vært tolldirektør siden 2017. Børmer er en meget erfaren toppbyråkrat, som også har vært engasjert i store politiske utredninger. Han har blant annet vært …

Toll, pepper og styring Les mer »

Din annonse kan komme her

Ville utfordre oppdragsgiveren

– Vi ville utfordre oppdragsgiverens eksisterende forståelse, sier mannen som har frontet den mye omtalte rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt om valgpåvirkning.

Les mer »

Når politikere tolker juss

Politikere skyver jussen foran seg når de søker støtte for sine argumenter. Men jussen støtter ofte ikke opp om argumentene, eller konklusjonene.

Les mer »

Aktuelle artikler

To versjoner av fakta

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt om påvirkning av norske valg, har utløst en...

Tillit=ytringsfrihet?

Et helt nytt avsnitt er tatt inn i Eierskapsmeldingen fra Støre-regjeringen, i...

Scroll to Top

Tilstander og tendenser i forvaltningen.

Nyhetsbrevet Forordet.