Nytt oppdrag: offentlig innovasjon

Difi skal bli et kompetansemiljø for offentlig innovasjon. Det nye oppdraget inngår i direktoratets ordinære oppgaveportefølje, og i første omgang skal det satses på innovasjon i kommunene.

Fortellinger om byråkratiets framtid

Forskere som studerer offentlig forvaltning må bli flinkere til å beskrive scenarier og fortelle historier om hvordan byråkratiet kan utvikle seg. Det er konklusjonene i en ny rapport fra det største forskningsprogrammet innen offentlig sektor i Europa, COCOPS.

Ledere i staten vil styre mer

Direktøren i Statistisk Sentralbyrå mener at lederes styringsrett er blitt for lite synlig i statens lederpolitikk, sammenlignet med plikten til å samarbeide med medarbeiderne. Direktøren i Lånekassen mener det samme: Forståelsen for at ledere har rett til å styre må økes.

Vil forstå departementenes behov

- Difi har som oppgave å utvikle forvaltningen, og derfor vil i ha nærmere kontakt med ansatte i departementene. Vi håper hospitanter vil hjelpe oss med å få nærmere forståelse for departementenes behov.

Etterlyser vilje til relevans

- Forvaltningsforskningen må i større grad være relevant i forhold til offentlig sektors utfordringer. I den forbindelse kan det være en tanke å etablere et kunnskapssenter for offentlig forvaltning.

– Milepæl for læring i staten

En litt svett og nervøs byråkrat i stripete genser er den som skal fra nå av kurse statsansatte i forvaltningsloven. Nylig ble det nye, gratis e-læringskurset Får Walter lov? lansert.

Design for politikk og tjenester

Tjenestedesign handler om å lage bedre og mer effektive tjenester, ved å sette brukerens behov i sentrum. Nå vil designere fornye og forbedre offentlig sektor ved å skape form der det råder kaos.

Omstridte notater

Debatten om de såkalte fraksjonsnotatene fortsetter. Aftenposten omtaler i dag oppslaget i Stat & Styrings siste nummer, hvor professor Fredrik Sejersted skriver at f-notatene er tegn på at politiseringen av embetsverket har krysset grensen for det som er legitimt.

Jobb eller idealisme?

De vier sin hverdag til arbeid for rent hav, frisk luft og vern av dyr. Må man elske naturen for å arbeide i Miljødirektoratet? Ikke alle de ansatte søkte jobben med mål om å redde miljøet.

– Ikke legitim politisering

De såkalte Fraksjonsnotatene er tegn på at politiseringen av embetsverket har krysset grensen for det som er legitimt, skriver professor Fredrik Sejersted i siste nummer av Stat & Styring. F-notater ble mye brukt av Stoltenberg-regjeringen, men det er uklart hvordan den nye regjeringen vil bruke slike dokumenter.