Kommunikasjon og propaganda

Utnyttes fagfolk til propaganda-formål? Eller er det fagfolkene som holder de propaganda-ivrige politikerne og kommunikasjonsrådgiverne i ørene? Dette er to av spørsmålene som vi har omfattende dekning av i siste nummer av Stat & Styring

Kampen mot siloene

Hvordan samordne en siloinndelt sentralforvaltning? Svaret er bedre ledelse og mer tillit til hverandre, om vi skal tro departementsråd Eivind Dale. Et sterkere Statsministerens kontor (bildet) er verken ønskelig eller realistisk med dagens ministerstyre. Professor Eivind Smith mener imidlertid at prinsippet om ministerstyre er fullstendig misforstått.

Riksrevisjonens storhetstid

Riksrevisjonen opplever nå sin storhetstid nå, skriver forfatterne av en ny bok om revisjonens historie. Men revisjonen har opplevd noen sterke tilbakeslag det siste tiårene, noe som blant annet skyldes den skarpe kritikken den har gitt til forvaltningen.

Produktivitetskommisjonen splitter

Arbeidsgiverne er mest enige med Produktivitetskommisjonen. Arbeidstakerne er kritiske. Dette er kanskje ikke overraskende i og med at kommisjonen vil gi ledere større handlingsrom, endre hovedavtalen og gjøre lønn og arbeidstid mer fleksibel.

Dobbelt så lang «skryteliste»

Regjeringen har lagt fram en "skryteliste" over store og små forbedringer i offentlig forvaltning. En sammenligning med Stoltenberg-regjeringens tilsvarende liste viser at dagens regjering mener den har gjennomført dobbelt så mange tiltak for offentlig forvaltning.

Neste stopp: Omsorgsreform?

Finansdepartementet leter etter svar på hvordan fremtidens velferdsstat skal bli bærekraftig. Det er spesielt prekært med pensjonsreform i det offentlige, og å bestemme hvordan fremtidens helse- og omsorgstjenester skal organiseres for å håndtere økt levealder og en dobling i antall eldre, sier ekspertene.

Nye feil om byråkrativekst

Mange har tatt feil når de har beregnet veksten i antall ansatte i den sentrale forvaltningen. Både Produktivitetskommisjonen og Aftenposten har presentert feil beregninger som basis for framstillinger av en sterk tendens til byråkratisering

Fragmentering gir byråkratisering

Tre ferske rapporter tar opp fragmenteringen av staten. To er norske, en er svensk. Alle er kritiske til fragmenteringen av staten, men en av dem ser også noen fordeler.

Strammere grep i klarspråkarbeidet

Klarspråkarbeidet i statlige etater må intensiveres, hvis ikke vil det bli brukt kraftigere metoder for å få resultater. Det var beskjeden fra statsråd Jan Tore Sanner under utdelingen av klarspråkprisen, som gikk til Lotteri og -stiftelsestilsynet.

Konsulenttopp blir Difi- direktør

Steffen Sutorius (45) er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han kommer til Difi fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier.