Tips

Vi tar gjerne imot gode forslag til artikler. Våre lesere arbeider i hele den offentlige forvaltningen, med en lang rekke tema.

Har du en problemstilling som vil være interessant for mange av våre lesere? Eller en sak som vi burde se nærmere på fordi den er viktig?. Eller bare noe

du er engasjert i ?

 

Ta kontakt med oss på redaksjonen@statogstyring.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top