Tidsskriftet

Stat & Styring

Tidsskriftet Stat & Styring kommer ut 4 ganger i året, og er et av de mest leste tidsskriftene i Universitetsforlagets portefølje, med over 30 000 digitale nedlastninger. Det inneholder faglige artikler, reportasjer og kommentarer om  aktuelle problemstillinger i offentlig sektor. Tidsskriftet er faglig og partipolitisk uavhengig, og redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten.

Du kan lese den digitale utgaven av tidsskriftet på Universitetetsforlagets digitale plattform www.idunn.no. Jobber du i et departement eller andre offentlige etater har du sannsynligvis tilgang til den digitale versjonen av tidsskriftet.

Universitetsforlaget utgir Stat & Styring, med finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Redaktør: Arild Aspøy

Redaksjonsråd: Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet; Hilde Nakken, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring; Valgjerd Bakke Skauge, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kristoffer Kolltveit, Institutt for statsvitenskap UiO, Dag Stokland, Agenda Kaupang A.S.

Scroll to Top