tendenser

Fagfolkenes makt og avmakt

Tre strategier kan velges skriver professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA-senteret på Universitetet i Oslo: en av dem innebærer  å gjøre sin kunnskap mer vitenskapsbasert, gjennom stadig grundigere og åpne metoder, som etablerer tillit til faktaene. Denne strategien innebærer også å markere et tydelig skille mellom fakta og verdivurderinger i den prosessen som leder fram …

Fagfolkenes makt og avmakt Les mer »

Dramatisk vekst i arbeid med politiske utspill

– Denne utviklingen måtte tas på alvor, og det må treffes tiltak. Dette sa ekspedisjonssjef Jan Hjelle i Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Styringskonferansen i forrige uke, og han kalte utviklingen “dramatisk.” Hjelle presenterte statistikk som demonstrerte hvordan flere departementer har økt mengden arbeid som er rettet oppover mot politisk ledelse i årene 1996 til 2016. …

Dramatisk vekst i arbeid med politiske utspill Les mer »

Scroll to Top