Systematiske analyser

Systematiske analyser og kunnskapsoppsummeringer

Stat & Styring foretar systematiske undersøkelser og kunnskapsoppsummeringer omkring utvalgte problemstillinger i offentlig sektor. Med støtte fra Fritt Ord studerer vi virkningene av ulike tiltak som er sentrale i utviklingen av statlige og kommunale tiltak.

Systematiske analyser av eksisterende forskningsresultater gjennomføres enkelt sagt ved å gjennomgå den tilgjengelige forskningen på området og sammenstille resultatene i syntes eller meta-analyser.

Innenfor dette feltet finnes det flere metoder som kan brukes, blant annet systematiske oppsummeringer, aggregerende synteser (meta-analyser), tematiske synteser og flere andre. Vi velger i dette prosjektet å bruke en variant av narrativ og realistisk syntese.

Som andre systematiske analyser gjennomføres narrative synteser ved å kartlegge tilgjengelig forskning i bibliografiske databaser, trekke ut aktuelle tekster (hovedsakelig vitenskapelige artikler, bøker og rapporter) og gjennomføre en innholdsanalyse av tekstene og resultatene.  Utifra analysen bygges så en tekstlig framstilling av hvilke konklusjoner analysen av de innsamlede resultatene viser. En narrativ fremstilling legger altså vekt på en fortellende form som vil være spesielt nyttig i journalistisk sammenheng.

Et av hovedpoengene med metodene er den systematiske kartleggingen og gjennomgangen av eksisterende forskning. Det dreier seg altså om en relativt streng metodisk tilnærming.
Det er dermed ikke en vanlig journalistisk forskningsformidling hvor redaksjonen etter varierende journalistiske kriterier velger hvilke resultater som er relevante for historien. Men vi har likevel tilpasset metodene til journalistiske og redaksjonelle behov som gjør det mulig å bruke slike metoder selv med små ressurser.

Den første av disse studiene er nå klare og artiklene som bygger på undersøkelsene blir kontinuerlige publisert på Stat & Styring på Idunn.no

 

Rapport 1: 2018 Konsekvensene av konkurranse om offentlige tjenester

Denne systematiske analysen tar for seg 29 forskningsrapporter de siste fire årene. Artiklene fra dette prosjektet kan du lese i tidsskriftets utgave nr 4-2018, og metoderapporten om hvordan vi gjennomførte undersøkelsen kan du lese her: Kilder og metoder

Vi gjør kontinuerlig nye undersøkelser, og vi tar gjerne imot oppdrag fra offentlige virksomheter og etater eller andre som vil ha hjelp
til å gjøre systematiske kunnskapsoppsummeringer av forskningen på bestemte tema.

 

Artikler

Billig og bra med private, men …

Konkurranse er bra for offentlige tjenester, på noen områder og på noen betingelser. Spesielt for utgiftene er konkurranse bra. Men ikke for arbeidsmiljøet. Det viser vår systematiske undersøkelse av 29 forskningsrapporter.

 

Hvorfor konkurranse fungerer når den fungerer

Fokus på billigere drift, kvaliteten på kontrakten og samarbeidsformene er avgjørende for hvorvidt konkurranse fungerer godt når private overtar offentlige tjenester.

 

Åpenhetens effekter

Offentlighetslover skal gi større åpenhet, og dermed føre til demokratisk kontroll og ansvarlighet i forvaltningen. Men fungerer de slik i virkeligheten? Vi har gjort en systematisk undersøkelse av norsk og internasjonal forskning.

 

 

Scroll to Top