Strammere grep i klarspråkarbeidet

Klarspråkarbeidet i statlige etater må intensiveres, hvis ikke vil det bli brukt kraftigere metoder for å få resultater. Det var beskjeden fra statsråd Jan Tore Sanner under utdelingen av klarspråkprisen, som gikk til Lotteri og -stiftelsestilsynet.

Statens Klarspråkpris 2015 gikk til Lotteri og -stiftelsestilsynet spesielt for deres innsats med å måle og dokumentere effekten av sitt klarspråkarbeid. Undersøkelser blant brukerne viser at tilsynet har blitt stadig bedre forstått gjennom flere år, og dette har resultert i at 1000 arbeidstimer er blitt spart.

Dette skyldes at brukerne ringer og mailer sjeldnere for å få oppklart ting i den skriftlige informasjonen fra tilsynet. Da tilsynet erstattet 20 skriftlige skjema med ett digitalt, ble både språket og saksbehandlingen vesentlig enklere.

Skru mer til

Kommunal og – moderniseringsminister Jan Tore Sanner delte ut to priser under arrangementet i dag, og det var én pris mindre enn planlagt. Årets temapris ble droppet fordi juryen ikke hadde funnet noen verdig vinner. Denne prisen går vanligvis til en kandidat som har informert spesielt godt og brukervennlig om en rettighet. Sanner mente at det var bra at juryen hadde lagt listen så høyt at de ikke hadde funnet noen vinner i år.

Sanner pekte på viktigheten av et klart språk i utviklingen av forvaltningen og demokratiet og at dette arbeidet måtte prioriteres.

– Hvis vi ikke ser resultater i alle etater, må vi skru litt mer til. Dette er noe av det viktigste vi gjør er å formulere oss på en måte som er forståelig for innbyggerne. Det er gledelig å vite at det er noen som gjør en kjempejobb.

Makt bak kravene

Kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle som har ledet klarspråkarbeidet i Lotteri- og stiftelsestilsynet var enig med Sanner.

– Vi hører Sanner si at vi skal sette mer makt bra kravene, og det er nødvendig, for hvis det aldri få konsekvenser så hvorfor skal man da bry seg om det. Ledere har et ansvar for endringsprosesser generelt, og det gjelder også språkprosesser.

Hjelle fortalte om hvordan arbeidet med klarspråk i Lotteritilsynet ble drevet fram av mange små tiltak som møter med eksperter, utdeling av priser, og årlige språkdager. Møte med eksterne eksperter fra blant annet departementene var viktig understreket hun, fordi de hadde stor påvirkningskraft på de interne faggruppene som f.eks. juristene.

 

Bildet viser Kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle under presentasjonen i forbindelse med utdelingen av prisen. Foto: Difi.

 

Scroll to Top