Stat & Styring i media

En blass kopi av Senterpartiet

Astrid Meland i VG 18.8.2019

For et par år siden sa en uvanlig åpenhjertig toppbyråkrat i Justisdepartementet nettopp det. Den nå pensjonerte Tor Saglie kritiserte politikerne for å forhaste seg. De er opptatt av å være synlige og vise handlekraft.

– Det dokumentet som ble politireformen, henger ikke helt på greip. Det er blant annet målkonflikter der: man skal ha et nærpoliti, samtidig som man skal redusere antall lensmannskontor. Slike målkonflikter kjennetegner mange politiske dokumenter, sa Saglie ifølge Stat og Styring.

Han spådde at problemene med politireformene ville øke de kommende årene. Og han fikk rett.

 

Slik blir du dum av politikk

Stavanger Aftenblad 2.1.2015

Men også i Norge er fellesarenaene – for eksempel dei breie, allmenne mediekanalane – under press, og truleg må me i framtida anstrenga oss meir for at ulike fakta og vurderingar blir synlege både for veljarar og dei som skal bestemma.

Ein stad å begynna kan vera i dei offentlege utgreiingane. Siste nummer av tidsskriftet Stat og styring peikar på tendensen til at offentlege utval leverer bestillingsverk i tråd med det oppdragsgivaren vil ha. Det same fenomenet er neppe ukjent i privat sektor heller, for å seia det forsiktig.

Me treng neppe fleire rapportar etter mønster av Politianalysen, som riksadvokat Tor-Aksel Busch kledde naken i følgjande ordelag: «Løsninger gis uten at det veies et eneste argument for og mot, og alle piler peker uten forbehold i samme retning.»

Advarer mot for mye rapportering

UKEAVISEN LEDELSE 22.08.2014
I en artikkel i tidsskriftet Stat og styring peker spesialrådgiver i Bergen kommune, Bjørn Ølberg, på faren ved at dette rapporterings – og kontrollregimet kan føre til at departementene drukner både kommunale organer og underliggende etater i krav om informasjon om ting som strengt talt ikke skal brukes til noe som helst.

– Man kan tenke seg en situasjon der det sitter noen i departementene og tenker at dette er informasjon som er «grei å ha». Om rapportene deretter bare ender opp i en skuff, uten å bidra til noen forbedringer på styringsnivå, må man kunne si at en del av rapporteringskravene er bortkastet, sier han.

Ikke bare et symbol

Klassekampen  20.12.2013

– Grunnloven er ikke bare et symbol, sier Erik Lundesgaard, statsviter og temaredaktør i tidsskriftet «Stat og Styring» som har viet siste nummer til Grunnloven.

Landets nye toppsjef

Dagens Næringsliv  07.10.2013

Med sitt nye mantra “gjennomføringskraft” skal Erna Solberg og hennes statsråder bringe landet til nye høyder. Det forplikter (.….)

Men hvordan skal hun få satt foten i døra før en hverdag med sorte biler og stappfull kalender eter opp gjennomføringskraften innenfra? En god start kan være å klippe ut intervjuet hun selv ga til Stat og Styring i slutten av mai, og henge det opp på statsministerkontorveggen sin.  “Systemene fungerer, hvis menneskene som leder systemene faktisk leder”, sa Solberg til tidsskriftet.

Overskridelsenes tid er omme

Morgenbladet 04.10.2013

Norske nyheter har fått et nytt mønster. Før var det debatt, vedtak, bygging, overskridelser, skandale, «noen må gå». Rikshospitalet og Cardermobanen er parade-eksempler. De siste ti årene er gangen slik: Vedtak, så år og dag med konseptvalg og ekstern kvalitetssikring, som avføder et utall rapporter, dertil hørende debatter og vedtak.

Så bygges det. Og det skjer innenfor budsjett! Det er det kulørte magasinet Stat og Styring som bringer de gode mønstter.

 

 

Scroll to Top