Våre skribenter

Noen av våre mest aktive skribenter

Les mer om råd og retningslinjer for skribenter her.

 

Øystein Blymke Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet. Artikler

Aslak Bonde Politisk kommentator. Artikler

Bendik Bygstad Professor i informatikk ved Universitetet i Oslo. Artikler

Haldor  Byrkjeflot Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Artikler

Mads A. Danielsen. Seniorkonsulent ARENA senteret, Universitetet i Oslo. Artikler

Trond Fevolden Tidligere departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Artikler

Anne-Lise Fimreite Professor ved Insitutt for Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Artikler

Yngve Flo Forsker I ved Uni Research Rokkansenteret, Bergen. Artikler

Kristin S. Grønli Journalist Artikler

Torstein Harildstad Administrerende direktør i konsulentselskapet Creuna. Artikler

Gitte Haugnæss Konsulent i selskapet Agenda Kaupang. Artikler

Eva  Hildrum Tidligere departementsråd i blant annet Samferdselsdepartementet. Artikler

Åge Johnsen Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Artikler

Agnar Kaarbø Journalist, foreleser og tidligere kommunikasjonsrådgiver i fleire departementer. Artikler

Gjermund Lanestedt Rådgiver i konsulentselskapet Agenda Kaupang. Artikler

Birgitte Lange  Tidligere Avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet. Artikler

Amund Lie Seniorrådgiver i Mat- og landbruksdepartementet Artikler

Jon Anders Lone Phd. Agenda Kaupang AS. Artikler

Per Lægreid Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Artikler

Tore Chr. Malterud Phd. og tidligere forsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Artikler

Christine Marcussen Innkjøpsansvarlig Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune. Artikler

Liv Moberg Seniorrådgiver i Direktoratet for økonomistyring. Artikler

Torstein Nesheim Forsker ved Senter for samfunns- og næringslivsforskning og Professor II Universitetet i Bergen Artikler

Tina Juul Rasmussen. Journalist og redaktør. Artikler

Helge Renå Forsker ved UNI Rokkan Artikler

Asbjørn Røiseland Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Nord Norge.Artikler

Lise H. Rykkja Førsteammanuensis ved Universitetet i Bergen. Artikler

Inger Johanne Sæterbakken Forfatter og kommunikasjonsrådgiver. Artikler

Ingunn  Sandaker Professor ved Høgskolen i Oslo og Akerhus. Artikler

Dag Stokland Daglig leder i konsulentselskapet Agenda Kaupang. Artikler

Jarle Trondal Professor ved Universitetet i Agder. Artikler

Guro Idsø Viken Forfatter og kommunikasjonsrådgiver. Artikler

Gro Holst Volden Forsker og prosjektleder ved NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk. Artikler

Mats Wøien Konsulent i selskapet Agenda Kaupang. Artikler

Morten Welde Forsker NTNU Artikler

Bjørn Ølberg Spesialrådgiver i Bergen kommune Artikler

Elisabeth Aarseth Seniorrådgiver i Direktoratet for økonomistyring. Artikler

Scroll to Top