Regjeringens mest aktive

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er regjeringens mest aktive statsråd. Stat & Styrings aktivitetsmåling viser at det er de største og tyngste departementene som krever mest arbeid og gir mest synlighet.

På toppen av listen over de mest aktive statsrådene kommer en minister som har vært i mye bråk, men det er ikke først og fremst derfor han er på toppen av vår aktivitetsmåling. Dette kan du lese mer om i siste nummer av Stat & Styring.

Annet godt lesestoff for alle som er interessert i hva som foregår i det offentlige:

Evaluering som rituale

Mange evalueringer av offentlig politikk er rituelle øvelser mer enn sannhetssøkende prosesser. Det viktigste argumentet mot evalueringer er at de fleste av dem gjøres på et altfor sent tidspunkt. Dersom man ønsker å styre, kontrollere eller lære av evaluering, må evaluering skje både før og etter prosjektets levetid.

Stortinget skaper byråkrati

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite skaper mer byråkrati, mener ekspedisjonssjef. Kontrollen med statsrådenes styringssignaler har vært sentralt i den politiske debatten det siste året. Kravene om formalisering og dokumentasjon av slike styringssignaler kan markere et brudd på den tillitsbaserte styringen som mye av vårt system hviler på.

Medienes konstante kritikk

Mediene har ofte negative vinklinger på omtalen av offentlige virksomheter. Folk som har direkte kontakt med virksomhetene ser mer positivt på disse etatene viser ny forskning. Begge vinklingene får konsekvenser både for forventningene og kvaliteten til offentlige tjenester

Midler mot ensomme ledere

Jan Tore Sanner snakker om utviklingen av ledergruppene i statlige virksomheter. Nå kan det bli mindre ensomt å være toppleder i staten. Gruppen rundt lederen blir sentral for det statlige lederutviklings-programmet som nå utvides, og som skal omfatte både ledere på toppen og i frontlinjen.

EU unngår departementene

Den forvaltningsmessige utviklingen i EU betyr at politikkutviklingen i større grad bestemmes i et direkte samarbeid mellom Kommisjonen og nasjonale tilsyn og direktorater. Nasjonale politiske myndigheter holdes utenfor disse prosessene.

Scroll to Top