Skjæran samler makt

Statsråd og AP-nestleder Bjørnar Selnes Skjæran får et betydelig større ansvar i regjeringen, med de siste rokadene på avdelinger i departementene.

Faglig kommentar

Hva skal til for å rive siloer?

For å rive ned siloer trenger vi nye ledertyper, ny kompetanse, organisatorisk risikotaking og et regulatorisk rammeverk som støtter innovasjon.

Slik kan algortimene håndteres

Algoritmene styrer viktige deler av forvaltningen. Blant annet hvis vi har skrevet opp mange avdrag på skatten. Da kan vi plukkes ut av en algoritme som sier vi skal kontrolleres.

Smalt ytringsrom for offentlig ansatte

En rekke undersøkelser har vist at offentlig ansatte får ytringsfriheten begrenset i strid med Grunnloven. Lite tyder på at dette har endret seg i en positiv retning, sier Sissel C. Trygstad ved Fafo som jobber med en ny rapport om temaet.