– En stille konstitusjonell revolusjon

– I etterkrigstiden har norsk politikk vært preget av en sterk sosialdemokratisk styring av samfunnet med liten sans for konstitusjonelle spørsmål, sier professor ved Senter for profesjonsstudier, HiO, Rune Slagstad….