Artikkelkonkurranse

Stat & Styring inviterer til artikkelkonkurranse om aktuelle problemstillinger innenfor offentlig forvaltning og politikk. Konkurransen retter seg mot studenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte på utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt fagfolk i forvaltningen og i konsulentvirksomheter.

Forvaltningens kamp mot offentlighet

I en ny bok fortelles historien om da embedsmennene kjempet mot større innsyn fra Stortinget og allmennheten. Byråkratene argumenterte med tids- og effektivitetstap hvis offentligheten fikk innsyn i saksbehandlingen. Mange vil idag hevde at de fikk rett.

Regjeringens viktigste rådgiver

Regjeringens fremste rådgiver i forvaltningspolitikken er sannsynligvis OECD. I årets budsjett vil regjeringen følge 8 av organisasjonens 22 råd til hvordan offentlig forvaltning i Norge kan reformeres.

Reformer har økt styringsevnen

Danmark er den ivrigste reformatoren av stat og kommune i Skandinavia. De store reformene de siste årene har bidratt til å styrke styringskapasiteten i dansk offentlig sektor, ifølge en ny bok.

Offensive tjenestedesignere

Tjenestedesignerne kan hjelpe offentlig sektor med å skape oversikt over kompliserte prosesser med mange involverte instanser. De siste årene har stadig flere statlige etater prøvd ut designverktøy, men hvordan skal designernes kompetanse kvalitetssikres og få faglig forankring?

Samproduksjon av tjenester

- I framtiden vil vi se mer miks mellom offentlige virksomheter, private bedrifter, frivillige organisasjoner og borgere. Samproduksjon er en ny styringsmodell som bringer alle ressurser i spill for å skape en ønsket forandring.

Forskere uenige om kommunereform

Stat & Styring har spurt fire forskere om å vurdere rapporten fra regjeringens ekspertutvalg om kommunereform. Det er delte meninger om utvalgets arbeid, og noen mener at utvalget har levert det som ble forventet fra oppdragsgiveren. Andre mener at utvalget har truffet godt i beskrivelse og vurdering.

«Banebrytende» råd fra OECD

Å beskytte regulerende etater fra politisk innflytelse er det viktigste rådet fra OECD i en ny samling av retningslinjer. De store svakhetene som ble avslørt hos regulerende myndigheter under finanskrisen, har økt fokuset på hvordan slike myndigheter gjør jobben sin.

Master i offentlig innovasjon

I offentlig sektor blir standardløsningene ofte regnet som løsninger med god kvalitet. Innovasjon innebærer å gjøre standardløsningene bedre, og gjennomføringsevne blir en forventet del av innovasjonsprosessen.