Norsk bunnplassering

Norsk forvaltning er bra på digitalisering, men mindre bra på nye ideer, ifølge internasjonal kartlegging

I en undersøkelse foretatt blant nærmere 900 offentlig ansatte i 9 land, kommer norsk forvaltning ut midt på treet i de fleste henseende, men helt på bunn i noen viktige kategorier.

Vi er ganske bra på digitale løsninger og på å være lite byråkratiske. Men vi er dårlige på nye ideer og på å hente inn nye folk, og ikke minst på kontinuerlig læring.

Dette er ifølge et utvalg av ledere i offentlig sektor, som er intervjuet av PA Consulting i en rapport utgitt sammen med Global Government Forum

Middelmådig

Disse resultatene får rapportskriverne til å oppsummere: “Norway’s civil service is not as positive about its responsiveness as the other Nordic countries in our survey.  Its scores put it somewhere in the  middle of the nine-country pack  in almost all categories, except for  willingness to consider new ideas and experiment – where it came bottom. ”

Rapportskriverne trekker spesielt fram lite evne til nytenkning og læring:

“Seven in ten Norwegian leaders  said that their organisation excels at learning and responding rapidly to  meet evolving citizen and end-user needs. But they were the least confident of any country about their ability to design and deliver services  in new ways, and least certain that their organisation is committed to constantly adapting policies and services based on learning from success and failure.”

Lite læring

Norge gjorde det også dårligst i spørsmål som gjaldt evnen til å aktivt hente inn folk med ulike ferdigheter og tilnærmingsmåter til å løse problemer.

Og vi gjorde det altså dårligst både i innstillingen til og løsningene for kontinuerlig læring.  Mens svenske ledere vurderte disse egenskapene til å ligge på henholdvis nivå 8 og 6.5, mente de norske lederne at Norge lå på 6,5 og 6 mht til muligheten og ferdighetene til å drive kontinuerlig læring.

Men ifølge norske forvaltningsledere, som det var 10 av i undersøkelsen, var den norske forvaltningen ellers preget av lite unødvendig byråkrati, og god tilgang til digitale ressurser.

Scroll to Top