Eksperimenterig ved SMK

«I siste nummer av Stat & Styring kan man lese om Statsministerens kontor- i Finland. Der har man opprettet en enhet for eksperimentering. Man rammes umiddelbart av syner.(….) «