Mer byråkrati, dårligere kollektivtrafikk

Og det blir mye mer byråkrati, både fordi det må inngås enda flere avtaler og anbud om kollektivtrafikk og det må selvsagt lages interkommunale …

Kilde

Scroll to Top