Lei IT skandaler

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner er lei alle IT-skandalene og lanserte derfor nytt digitaliseringsråd og krav om færre gigantiske IT-prosjekter under Digitaliseringskonferansen 2015. Det ble også etterlyst sterkere styring og statlige ledere med mer IKT-kompetanse.

Konferansen ble innledet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som annonserte at det skal opprettes et eget digitaliseringsråd fra 1. januar 2016 for å få mer kontroll med statens IKT-prosjekter. Finansdepartementets kvalitetssikringsordning brukes på prosjekter til over 750 millioner kroner, men de fleste er mindre enn dette. Digitaliseringsrådet skal kvalitetssikre alle prosjektene under 750 millioner og blir bredt sammensatt med fagfolk fra både offentlig og privat sektor. Sekretariatet skal ligge i Difi.

Statsråden lanserte også et større taktskifte i IKT-politikken: “Tiden for de gigantiske IT-prosjektene er forbi. Vi skal ha mange små fremfor få og store IKT-prosjekter”. Helheten i den nye politikken kommer i en egen stortingsmelding om IKT og digital agenda i 2016.

Avdelingsdirektør Tone Bringedal i Difi utdypet at når vi gjør samme feilene om igjen og ikke ser ut til å lære av det, må vi ta grep:
– Vi må bli flinkere til å dele opp større satsninger i mindre prosjekter, gjerne med hurtige leveranser underveis i prosessen. Det har ofte vist seg å fungere bra.

Etterlyser kompetente ledere

Professor Joe Peppard fra European School of Management and Technology påviste at teknologi i seg selv gir ikke gevinster: Det er måten man organiserer og styrer teknologi som er avgjørende.

For eksempel Storbritannia ser på prosjektledere som essensielle og investerer derfor stort i lederne til de største prosjektene. Regjeringens Major Project Authority har en sentral rolle, der strategidirektør Tim Banfield fortalte at obligatorisk lederopplæring med blant annet kurs på masternivå har vært en suksessfaktor for bedre styring av landets største prosjekter.

Direktør Ingelin Killengren i Difi understreket at vi skal ha ledere i det offentlige med såpass kompetanse på digitalisering at de har bestillerkompetanse. Både hun og tidligere moderniseringsminister Morten Meyer mente at i dag er det i alt for stor grad IKT-folkene som velger prosjekter.

Sterkere styring

Det var bred enighet om behovet for bedre samordning av digitaliseringsarbeidet. Sterkere sentral styring ble trukket frem som en suksessfaktor i både Oslo kommune, Danmark og Storbritannia.

Direktør Lars Frelle-Petersen i den danske Digitaliseringsbestyrelsen fortalte at i Danmark lar de ikke kommunene gjøre alt selv, men fokuserer på fellesoffentlig samarbeid med mye sentralisert styring. Dette er muliggjort blant annet gjennom et sterkt politisk mandat.

Til og med direktør Lasse Hansen fra KS etterlyste mer «samstyring», gjerne under ledelse av Difi:

-Til vanlig liker vi ikke øremerking og detaljstyring, men innen akkurat digitalisering har vi politikk på at vi ønsker nettopp dette. Kommunene vil gjerne ha hjelp.

Digitaliseringsprisen 2015

A-ordningen til NAV, Skatteetaten og SSB ble kåret til årets digitale suksesshistorie.

– A-ordningen er et godt eksempel på hvordan digitalisering blir brukt for å møte brukernes behov og oppnå gevinster både for brukerne og virksomheten, sa Killengreen.

Prisvinnerne selv fremhevet at det er godt samarbeid på tvers av de tre etatene som var utslagsgivende for at prosjektet har fungert godt.

Scroll to Top