Kontrollkomitè-medlem om Yara: – Svekker tilliten til staten

Panama Papers-avsløringene bekrefter at Yara har betalt millionbestikkelser til selskaper i utlandet. Flere av medlemmene i Kontrollkomiteen mener at staten ikke jobber godt nok med å forebygge korrupsjon i sine selskaper.

Kilde: Kontrollkomitè-medlem om Yara: – Svekker tilliten til staten – Panama papers – Næringsliv – E24

Scroll to Top