Rydder i ryktene

Den beryktede 2014-rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen for å se på mulighetene for å redusere norsk trygdeeksport har skapt en strøm av spekulasjoner, konspirasjonsteorier og rykter. Da den endelig ble kjent for to uker siden gjennom en VG-reportasje...

Les mer...

Tolv timers arbeidsdager

Bente Lund Michaelsen (56) er jurist og utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementets seksjon for elektronisk kommunikasjon. I høst har hun ofte hatt 12-13-timers arbeidsdager. Samtidig som trusselbildet har gjort jobben med ekom-sikkerhet ekstra viktig og krevende, har hun hatt sitt...

Les mer...

Den magiske endringen av Norge

Såkalte magiske konsepter spiller en stor rolle når offentlige virksomheter bestemmer seg for å gjøre store endringer, skriver forskerne Jacob Torfing, Eva Sørensen og Janne Paulsen Breimo i en fersk forskningsartikkel. Slike magiske konsepter er ofte kjennetegnet av å være...

Les mer...

Toll, pepper og styring

Øystein Børmer ble i statsråd i forrige uke utnevnt til tolldirektør for en ny periode på seks år. Når han starter sitt nye åremål i april neste år, har han allerede vært tolldirektør siden 2017. Børmer er en meget erfaren...

Les mer...

Din annonse kan komme her

Aktuelle artikler

To versjoner av fakta

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt om påvirkning av norske valg, har utløst en...

Tillit=ytringsfrihet?

Et helt nytt avsnitt er tatt inn i Eierskapsmeldingen fra Støre-regjeringen, i...

Populære artikler

Ny sjef for sikkerhet hos statsministeren

Tror tillitsreformen kan gi mer innovasjon

Engasjerte og entusiastiske ledere søkes

En voksende overnasjonal forvaltning

Nav-brukerne skal høres mer

Scroll to Top