Høgskule skal vurdere gevinsten av å flytte Landbruksdir. til Jæren

NationenHøgskule skal vurdere gevinsten av å flytte Landbruksdirektoratet til JærenNationenDen private høgskulen ser for seg at å plassere direktoratet nær ein av dei viktigaste landbruksregionane i landet og havet og kystlandbruket kan gi grunnlag for ny verdiskaping. I eit større perspektiv kan ei utflytting av Landbruksdirektoratet gi …

Kilde

Scroll to Top