Design for politikk og tjenester

Tjenestedesign handler om å lage bedre og mer effektive tjenester, ved å sette brukerens behov i sentrum. Nå vil designere fornye og forbedre offentlig sektor ved å skape form der det råder kaos.

Samtidig som regjeringen lovet store endringer innen fornying og forenkling av offentlig sektor, spisser tjenestedesignbransjen nå tegneblyantene. Riche Vestby i designbyrået Halogen gleder seg over reform-ånden.

– For meg har det lenge vært åpenbart at myndigheter og forvaltning har et stort behov for designhjelp for å oppnå sine formulerte mål. Det finnes ingen annen måte å få ned offentlig utgifter på tusen milliarder på, enn å begynne å tenke ”fremtidens forvaltning” i stedet for å lappe på gårsdagens systemer, sier Vestby.

Design er ikke bare estetikk men kan også brukes som strategisk grep og verktøy for å utvikle politikk eller gjennomføre innovasjon. Mange har hørt suksesshistorien om Oslo universitetssykehus og Norsk Designråds samarbeidsprosjekt fra 2012 “Hvis pasienten fikk bestemme – utredning ved mistanke om brystkreft”. Med 800 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til rådighet, reduserte tjenestedesign-prosjektet ventetiden i kø for brystkreftutredning fra tre måneder til 48 timer – et resultat man tidligere ikke hadde trodd var mulig.

Rekrutterer fra kommunesektoren

En av de norske aktørene som har kommet lengst på feltet er byrået Halogen – som huser et av de største spesialistmiljøene innen tjenestedesign. Nylig ble tidligere fagleder for innovasjon i Kommunesektorens organisasjon (KS) Riche Vestby (43) ansatt i stillingen som rådgiver for strategi og innovasjon. Herfra skal hun arbeide med å sette design og innovasjon på den politiske og forvaltningsmessige agendaen.

– Som sosialantropolog med innovasjonsfaglig bakgrunn, ser jeg hvor mye design kan bidra til økt innsikt og nye løsninger i en stadig mer kompleks verden, sier Vestby.

Hun mener det finnes enormt mye innovativ tenkning og entusiasme for arbeidsoppgavene, både i kommunene og i offentlig sektor generelt.

-Utfordringen for de ansatte – uansett nivå – er å se hvordan idéene kan gjennomføres i mylderet av lover, regler og daglige utfordringer. I verste fall kan konsekvensen bli en følelse av maktesløshet og apati.

Offentlig ambisjoner

Administrerende direktør i Halogen Lillian Olsen forteller at ansettelsen av Vestby er en del av byråets ambisjoner om å få større offentlige oppdrag. Vestby oppgave vil være å jobbe med offentlige aktører og næringslivskunder som ser på innovasjonsarbeid som virksomhetskritisk, og som ønsker å være nyskapende og helhetlige i utforming av virksomhet og tjenester.

-Riche skal bidra til at vi blir relevante for flere aktører som ønsker reell fornying i både offentlig og privat sektor, sier Olsen.

Systemtenkningen råder fortsatt

Riche Vestby mener det er påfallende at Norge ikke i større grad er med på den internasjonale reformbevegelsen. Hun forteller at det i møte med kunder fra for eksempel politi- og helsesektoren godt kan merkes at designtilnærming og brukerorientering bryter med forvaltningens rådende systemtenkning.

– Vi ser at de som er pådrivere innen forvaltningen er de som allerede har prøvd design og opplevd effekten selv. Det er en logikk i designtilnærming som gjør at folk enklere får gjort jobben de er tiltenkt å løse.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top