Den nye departementsråden?

Den nye departementsråden i Kommunal- og distriktsdepartementet blir etter all sannsynlighet Petter Skarheim. Det er ingen andre søkere som er relevante for jobben, og Skarheim er usedvanlig kvalifisert for denne stillingen.

Petter Skarheim er idag departementsråd i Kunnskapsdepartementet, en stilling han har hatt siden 2016. Før det var han direktør i Utdanningsdirektoratet. Skarheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også arbeidet i Finansdepartementet og i OECD, hvor han var ambassaderåd fra 2011 til 2013.

Skarheim har i mange år vært engasjert i spørsmål om organisering og ledelse i offentlig sektor, og er en mye brukt foredragsholder om slike spørsmål. I årene i Kunnskapsdepartementet har han ledet noen av de største endringene  i departementets og sektorens historie.

Dette inkluderer en omlegging av departementsavdelingene, innføring av en såkalt konsernmodell for departementets styring av sektoren, og en omfattende omstrukturering og sammenslåing av en rekke etater i utdanningssektoren. Konsernmodellen innebærer blant annet at ledelsen i departementet har jevnlige møter med alle de underliggende etatene i kunnskapssektoren hvor partene i utgangspunktet anses som likeverdige parter.

 

Hva er et departement?

I et intervju med Stat & Styring i 2016, like etter at han var utnevnt til departementsråd første gang, innrømmet Skarheim at etatsstyring og ledelse var en av hans lidenskaper. Og i motsetning til enkelte kolleger hadde han ikke problemer med å innrømme i selskapslivet at han drev med akkurat det.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er både fascinerende og morsomt, sa han.

Skarheim sa også at for den jobben han var i ferd med å overta da var det et par spørsmål som var spesielt viktige:

– Det som blir en viktig del av min jobb blir å stadig gå gjennom hva det vil si å være et departement. Hva slags kompetanse skal vi ha, og hva kan andre gjøre? Hva er det som bare kan ligge i et departement? Er det kompetanse som ville vært mer fornuftig å ha utenfor, men som departementet kan bruke når det trenger det?

Søkerlisten til jobben som ny toppsjef i Kommunal- og distriktsdepartementet viser at det er syv søkere, men to av disse har trukket seg. De gjenstående søkerne foruten Skarheim kan ikke sies å ha relevant erfaring.

 

For ordens skyld: Skarheim er medlem av redaksjonsrådet i Stat & Styring.

Scroll to Top