Politikk

Mange flere ansatte i regjeringskvartalet

I kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” som er skrevet av Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt går det fram at de mener antall ansatte i departementene vil ligge 21 prosent høyere enn det den opprinnelige utredningen anslo. Konseptvalgutredningen som ble lagt fram i fjor la fram et forslag til utbygging av regjeringskvartalet var skrevet av tre konsulentfirmaer. Dette …

Mange flere ansatte i regjeringskvartalet Les mer »

Europeisk motbakke

Den tidligere sekretariatslederen for Europautredningen og nåværende NUPI direktør Ulf Sverdrup åpnet med å fastslå at EØS-avtalen er Norges viktigste internasjonale avtale og cirka 1/3 av Norges lover er endret etter EØS-avtalen ble inngått i 1992. – Fordi Norge er rikt betaler vi stadig mer penger til EU, sa Sverdrup. Avtalen med EU er demokratisk forankret, …

Europeisk motbakke Les mer »

Europapolitikken europeiseres

Den nye regjeringen vil bygge sin politikk på et forpliktende internasjonalt samarbeid også overfor EU. Det er opprettet en egen statsrådspost med ansvaret for samordningen av reg jeringens europapolitikk ved Statsministerens kontor. Kan vi vente oss en mer aktiv europapolitikk nå?spør Jan Erik Grindheim nyslått europaminister Vidar Helgesen. S&S: Du er blitt statsråd med ansvar …

Europapolitikken europeiseres Les mer »

Grunnloven gir staten legitimitet

 – På noen områder skjer det en rettsutvikling som utfordrer grunnlovsbestemmelsene, sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H). Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven? – Hvordan staten styres er hva som gir staten legitimitet. Derfor trenger vi en grunnlov som gir regler for hvordan staten skal styres. – Grunnloven inneholder to sett regler. Det …

Grunnloven gir staten legitimitet Les mer »

Stabil styring og rettigheter

– Vi trenger et dokument som har høyere status enn vanlig lovgivning, professor i samfunnsøkonomi Aanund Hylland. S&S: Hva skal vi med Grunnloven? – Grunnloven skal sikre stabilitet i statslivet ved å gi borgerne rettigheter og fastslå grunnleggende regler for statsstyret. Dette bør det ikke være overlatt til et hvilket som helst flertall å endre. …

Stabil styring og rettigheter Les mer »

– Ikke et arvestykke

– Grunnloven må ikke behandles som et arvestykke, sier stortingsrepresentant Per Kristian Foss (H). S&S: Hva skal vi med Grunnloven? Grunnloven er vår konstitusjon og fastslår Norges uavhengighet. Den definerer også verdiene samfunnet vårt bygger på. S&S: Bør vi også ha velferdsrettigheter i Grunnloven? Det er vanskelig å skille mellom hva som er velferdsrettigheter og …

– Ikke et arvestykke Les mer »

Sektorstyringen må reduseres

– Dersom kommunene skal drive en mer aktiv og positiv boligpolitikk må staten la dem tenke mer helhetlig enn tilfellet er i dag, sa byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen på årets Rom-konferanse. Av Jan Erik Grindheim «Boligutvikling for fremtiden» var temaet for konferansen 22. oktober. Det årlige eventet er et samarbeid mellom …

Sektorstyringen må reduseres Les mer »

En pragmatisk grunnlov

– Eidsvollsmennenes pragmatisme er en av grunnene til at Grunnloven fungerer, sier Ola Mestad, juss-professor og leder av forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet. Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven? Grunnloven strukturerer samfunnet på minst to måter. Det ene er statsmaktene seg imellom og det andre er mellom staten og borgerne. Det er tunge strukturelle …

En pragmatisk grunnlov Les mer »

Scroll to Top