– Ikke legitim politisering

De såkalte Fraksjonsnotatene er tegn på at politiseringen av embetsverket har krysset grensen for det som er legitimt, skriver professor Fredrik Sejersted i siste nummer av Stat & Styring. F-notater ble mye brukt av Stoltenberg-regjeringen, men det er uklart hvordan den nye regjeringen vil bruke slike dokumenter.

Mange flere ansatte i regjeringskvartalet

Det vil bli flere ansatte i departementene enn det utrederne av nytt regjeringskvartal forutså. Dette er en av konklusjonene i rapporten fra konsulentene som har kvalitetssikret fjorårets rapport om et fremtidig regjeringskvartal

Europeisk motbakke

Innlederne på Partnerforums høstkonferanse 2013 om internasjonaliseringens dilemmaer var samstemte om at Norge må ta forholdet til Europa mer på alvor.- Europapolitikk er motbakkeløp, sa Nupi-direktør Ulf Sverdrup.

Europapolitikken europeiseres

Den nye regjeringen vil bygge sin politikk på et forpliktende internasjonalt samarbeid også overfor EU. Det er opprettet en egen statsrådspost med ansvaret for samordningen av reg jeringens europapolitikk ved…

Grunnloven gir staten legitimitet

 – På noen områder skjer det en rettsutvikling som utfordrer grunnlovsbestemmelsene, sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H). Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven? – Hvordan staten styres er…

Stabil styring og rettigheter

– Vi trenger et dokument som har høyere status enn vanlig lovgivning, professor i samfunnsøkonomi Aanund Hylland. S&S: Hva skal vi med Grunnloven? – Grunnloven skal sikre stabilitet i statslivet…

– Ikke et arvestykke

– Grunnloven må ikke behandles som et arvestykke, sier stortingsrepresentant Per Kristian Foss (H). S&S: Hva skal vi med Grunnloven? Grunnloven er vår konstitusjon og fastslår Norges uavhengighet. Den definerer…

Sektorstyringen må reduseres

– Dersom kommunene skal drive en mer aktiv og positiv boligpolitikk må staten la dem tenke mer helhetlig enn tilfellet er i dag, sa byråd for byutvikling i Oslo, Bård…

En pragmatisk grunnlov

– Eidsvollsmennenes pragmatisme er en av grunnene til at Grunnloven fungerer, sier Ola Mestad, juss-professor og leder av forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet. Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven?…