Svekket fagautoritet i embetsverket?

Professor roper varsko og sier fagautoriteten til norske byråkrater er truet av politikere som bruker embetsmennene til å selge politikken. Toppledere fra embetsverket svarer derimot at fagautoriteten står sterkt.

Flytter ansvaret for utredninger

Finansminister Siv Jensen annonserte i går at den nye utredningsinstruksen kommer i løpet av en måned. Det blir mange endringer, deriblant betydelige forenklinger og mer styring fra Finansdepartementet.

Store tanker fra utvalgte økonomer

To utvalg dominert av økonomer har levert viktige forslag til fundamentale politiske løsninger de siste ukene. Det har blitt et møte med en politisk fragmentert virkelighet som ekspertene skulle tenke stort om.

Mediestyrte granskninger

Saker med lite presseoppmerksomhet er mindre "sexy" for medlemmene av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Og sakene komiteen reiser skyldes ofte ønsker om politisk omkamp. Dette sier to sentrale ledere av komiteen i siste nummer av Stat & Styring

En administrativ salat

Ekspert mener det er på tide å røske opp dysfunksjonell regional organisering av statlige etater. Er det typisk norsk å ikke tenke geografisk funksjonalitet?

Evaluering og makt

Evalueringsprisen 2015 gikk til den store NAV-evalueringen, som lovprises og samtidig stemples som ubrukelig. Evalueringer av både NAV-reformen og utdanningsreformer viser at avstanden til oppdragsgiver er avgjørende for hvordan evalueringer styres og hvilken innflytelse den faktisk får.

Regjeringens mest aktive

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er regjeringens mest aktive statsråd. Stat & Styrings aktivitetsmåling viser at det er de største og tyngste departementene som krever mest arbeid og gir mest synlighet.

Gjennomføring forbudt?

Økonomisk rasjonalitet bør styrkes på bekostning av den kortsiktige politiske logikken til de folkevalgte. Og det er for mange statssekretærer i dagens regjering.