Politikk

Mer detaljstyring- uønsket og uunngåelig?

I det nyeste nummeret av Stat & Styring fokuserer vi på den forsterkede tendensen til detaljstyring som blant annet viser seg ved at: Antall krav regjeringen stiller til underliggende etater i tildelingsbrevene igjen har begynt å øke. Og Stortingets iver etter å instruere regjeringen viser også økende tendens. Antallet anmodningsvedtak nærmer seg rekordnivåer.  Samtidig har …

Mer detaljstyring- uønsket og uunngåelig? Les mer »

Fagfolkenes makt og avmakt

Tre strategier kan velges skriver professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA-senteret på Universitetet i Oslo: en av dem innebærer  å gjøre sin kunnskap mer vitenskapsbasert, gjennom stadig grundigere og åpne metoder, som etablerer tillit til faktaene. Denne strategien innebærer også å markere et tydelig skille mellom fakta og verdivurderinger i den prosessen som leder fram …

Fagfolkenes makt og avmakt Les mer »

Dramatisk vekst i arbeid med politiske utspill

– Denne utviklingen måtte tas på alvor, og det må treffes tiltak. Dette sa ekspedisjonssjef Jan Hjelle i Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Styringskonferansen i forrige uke, og han kalte utviklingen “dramatisk.” Hjelle presenterte statistikk som demonstrerte hvordan flere departementer har økt mengden arbeid som er rettet oppover mot politisk ledelse i årene 1996 til 2016. …

Dramatisk vekst i arbeid med politiske utspill Les mer »

Oppgjør med Stortings-regjereriet

Stortingets styring av regjeringen blir stadig mer omfattende og detaljert. Dette kan rokke ved den konstitusjonsbestemte arbeidsfordelingen mellom Storting og regjering. Det kan også føre til en pulverisering av ansvaret for politikken som føres. Ny rekord Stortinget fortsetter å vedta rekordmange anmodningsvedtak som styrer regjeringen, ofte i veldig detaljert grad. Det ble satt ny rekord …

Oppgjør med Stortings-regjereriet Les mer »

Forenklinger med slagside

Regjeringen har lagt frem en liste over de viktigste forenklingstiltakene som er gjennomført siden 2013, eller som på vei. Regjeringens egen tallfesting viser realiserte årlige besparelser på nærmere 5,3 milliarder for næringslivet. – Da Erna Solbergs regjering tiltrådte i 2013 var regjeringsplattformen opptatt av å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, skriver Kommunal- og moderniseringsminister …

Forenklinger med slagside Les mer »

Ingen reformpause

Regjeringsplattformen til den nye blå-grønne regjeringen bruker ordet reform om 6 politiske tiltak den vil gjennomføre. Det er omtrent det samme som den blå-blå regjeringen. I begge plattormene er det i tillegg store tiltak hvor som man ikke velger å bruke reform–ordet om. Integrering og byråkrati De to største reformene kan fort komme på integreringsfeltet …

Ingen reformpause Les mer »

Dårlig planlagte reformer

Departementsråd Tor Saglie gikk igjennom flere reformer i justissektoren i sin innledning på Partnerforums høstkonferanse i forrige uke. Blant reformene han tok for seg var politireformen og de mange tiltakene i beredskapssektoren som til sammen utgjør en betydelig reform. Politiske behov – Hvorfor blir det ikke gjennomført gode analyser? spurte Saglie. – Det er politiske …

Dårlig planlagte reformer Les mer »

Scroll to Top