Politikk

-Kan utfordres på å tenke større

Ved regjeringsskiftet forsvant digitaliseringsministeren, og «modernisering» forsvant ut av kommunaldepartementets navn. Samtidig er fornyingsoppgavene og digitaliseringsproblemene mer komplekse enn noen gang, påpekte fungerende avdelingsdirektør Cat Holten i Digdir nylig i et intervju med Stat & Styring. – Vi som er Digitaliseringsdirektoratet skulle selvfølgelig gjerne hatt en digitaliseringsminister, sa hun.   Det er kommunal- og distriktsminister …

-Kan utfordres på å tenke større Les mer »

Statsråden kritiserer statlige selskaper

Næringsministeren på eierskapskonferansen denne uken. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsminister Jan Christian Vestre var raus med rosen både til egen regjeringen, og de statlig eide selskapene da han presenterte Statens eierrapport denne uken. Han hadde god grunn til å rose lønnsomheten, som viste at selskapene samlet sett leverte 58 milliarder i overskudd i 2021. Men på ett punkt var innsatsen for dårlig mente Vestre. …

Statsråden kritiserer statlige selskaper Les mer »

Tillitsreform uten markeds-mekanismer

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har gitt de andre statsrådene arbeidsoppgaver om tillitsreformen. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

Dette kommer fram i et brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet til alle de andre departementene. KDD er ansvarlig for koordinering av regjeringens arbeid med tillitsreformen Arbeidsliste til departementene Planene som departementene nå arbeider med skal inneholde en beskrivelse av hvordan departementene vil løse spørsmål som: mer faglig frihet for førstelinjen, reduserte rapporterings- og dokumentasjonskrav, større …

Tillitsreform uten markeds-mekanismer Les mer »

-Departementer bør ha en politiker som pressetalsmann  

Riksrevisoren mener en politiker som pressetalsmann kan løse flere problemer. Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen.

Det er i en ny bok om regjeringsapparatet at dette forslaget legges fram av riksrevisor Karl Erik Schjøtt- Pedersen. I boken Norsk byråkrati- kan det bli bedre? tar en rekke forfattere opp ulike sider ved embetsverket i departementene. De er opptatt av syv de sentrale pliktene til dette embetsverket, og to av disse er faglighet …

-Departementer bør ha en politiker som pressetalsmann   Les mer »

Tillitsreform som ny runde budsjettkutt

Statssekretær Gunn Karin Gjul mener tillitsreformen er nyttig for flere formål. Foto Trond A Isaksen.

I Klassekampen onsdag kommer Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind med en bekymringsmelding: – Jeg er urolig over at tillitsreformen skal bli en sparereform, sier Lind til avisen. Begge deler Bakgrunnen for Linds uro er et møte hun deltok I sammen med statssekretær Gunn Karin Gjul I Kommunal- og distriktsdepartementet. På møtet ble Gjul spurt om …

Tillitsreform som ny runde budsjettkutt Les mer »

Politikere som investorer?

Opposisjonen på Stortinget har foreslått en rekke nye statlige fond, hovedsakelig for å finansiere det grønne skiftet. Regjeringen vil også utvide bruken av denne finansieringsformen. Årsaken er åpenbart at de statlige fondene har suksess.Til sammen har opposisjonen foreslått å opprette åtte fond eller selskaper med samlet kapital på over 90 milliarder kroner, basert på de …

Politikere som investorer? Les mer »

Mer detaljstyring- uønsket og uunngåelig?

I det nyeste nummeret av Stat & Styring fokuserer vi på den forsterkede tendensen til detaljstyring som blant annet viser seg ved at: Antall krav regjeringen stiller til underliggende etater i tildelingsbrevene igjen har begynt å øke. Og Stortingets iver etter å instruere regjeringen viser også økende tendens. Antallet anmodningsvedtak nærmer seg rekordnivåer.  Samtidig har …

Mer detaljstyring- uønsket og uunngåelig? Les mer »

Fagfolkenes makt og avmakt

Tre strategier kan velges skriver professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA-senteret på Universitetet i Oslo: en av dem innebærer  å gjøre sin kunnskap mer vitenskapsbasert, gjennom stadig grundigere og åpne metoder, som etablerer tillit til faktaene. Denne strategien innebærer også å markere et tydelig skille mellom fakta og verdivurderinger i den prosessen som leder fram …

Fagfolkenes makt og avmakt Les mer »

Scroll to Top