Tidstyvjakten fungerte delvis

Regjeringens store jakt på tidstyver inspirerte mange byråkrater, men fant ikke så mange tidstyver. Det viser en fersk evaluering av tidstyvprosjektet, som skulle være et av regjeringens viktigste virkemidler for å gjøre byråkratiet mindre byråkratisk.

Stordata presser grensene

«Big data» er i ferd med å skape teknisk revolusjon i offentlig sektor. Mer og bedre bruk av slike data kan gi enorme gevinster for åpenhet og effektivitet, men hvor langt er vi villig til å presse personvernet?

Kreative kjøp

Offentlige anskaffelser er i sterk endring og vil bli et strategisk viktig verktøy. Ekspertene mener staten i større grad må bruke anbud til å skape kreative, offentlige løsninger. Men først må offentlige virksomheter overvinne fryktkultur og samarbeidsproblemer.