Nyheter og kommentarer om offentlig sektor fra andre kilder

Nytt inntektssystem for kommunene ut på høring

Regjeringen vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn i hele landet, og sender nå forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. – Vi ønsker å gjøre inntektssystemet enklere og mer rettferdig, og ivareta en god distriktsprofil, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ny Altinn-strategi på høring

En ny langsiktig strategi for Altinn er nå sendt ut på høring. Dette er en mer offensiv strategi som satser på flere digitale tjenester for flere mennesker. Kilde: Ny Altinn-strategi…