Nyheter og kommentarer om offentlig sektor fra andre kilder

Bedre utredning, bedre jobb

– Dersom viktige saker ikke er godt nok utredet risikerer vi å sløse med skattebetalernes penger. Det må bli enklere å gjøre en god jobb. Den nye utredningsinstruksen skal gjøre…