Syndebukker for politikerne

-Fremveksten av direktorater er politisk ansvarsfraskrivelse og en trussel mot demokratiet! hevder Frank Aarebrot. Ingelin Killengreen forteller om ny trend der embetsverket brukes som syndebukk av politikerne, i klart brudd med etablert praksis.

Lei IT skandaler

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner er lei alle IT-skandalene og lanserte derfor nytt digitaliseringsråd og krav om færre gigantiske IT-prosjekter under Digitaliseringskonferansen 2015. Det ble også etterlyst sterkere styring og statlige ledere med mer IKT-kompetanse.

– Ikke et arvestykke

– Grunnloven må ikke behandles som et arvestykke, sier stortingsrepresentant Per Kristian Foss (H). Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven? Grunnloven er vår konstitusjon og fastslår Norges…

Ble det en bedre stat?

Hvert trettiende eller førtiende år burde vi ha en skikkelig gjennomgang av måten staten er organisert på og hvordan den styres, sier Tormod Hermansen, som ledet utredningen En bedre organisert stat i…

– En stille konstitusjonell revolusjon

– I etterkrigstiden har norsk politikk vært preget av en sterk sosialdemokratisk styring av samfunnet med liten sans for konstitusjonelle spørsmål, sier professor ved Senter for profesjonsstudier, HiO, Rune Slagstad….