Forvaltning

Spesielle grep fra regjeringen

Regjeringen vil ha slutt på at gis penger direkte til navngitte mottakere i budsjettene.

ABE-reformens ostehøvelkutt var en av de store reformene til Solberg-regjeringen, en reform som Støre og hans regjering lovet å erstatte med mer målrettede kutt. Det gjør de med dette budsjettet, men uten å markere at de gjør det. Det er ikke kommet noen erstatning for ABE-reformen, men isteden gjøres det mer målrettede tiltak som sannsynligvis …

Spesielle grep fra regjeringen Les mer »

Variabel digital utvikling

Det er en undersøkelse gjennomført av FN og en av EU som viser at Norges digitale utvikling er svært variabel. FNs undersøkelse tar for seg tre indikatorer på digital utvikling i hele verden. Den vister at Norge i den siste undersøkelsen som ble publisert i juli, faller til 17 plass på rangeringen. Mens alle andre …

Variabel digital utvikling Les mer »

Kjærlighet til departementet

Da Bent Høie ville sparke helsedirektør Børn Guldvog (t.v) ble han reddet av en typisk byråkrat-løsning. Foto: Tor Borgersen, SMK.

Boken Uro i koronaens tid, som kom ut i forrige uke, er skrevet i samarbeid med Høies tidligere taleskriver og kommunikasjonsrådgiver Jorun Litland. I denne boken beskriver de to forfatterne hvordan departementet, etatene og regjeringen håndterte de ulike fasene i korona-pandemien. Boken er gjennomsyret av Høies personlige stil som statsråd. Stadig vekk er det hans …

Kjærlighet til departementet Les mer »

Fokuserer på det dårlige

Stadig flere land blir mindre åpne ifølge Open Government Partnership.

Det sier en av  de sentrale byråkratene som arbeider med å åpne opp norske myndigheter gjennom Open Government Partnership. Tom Arne Nygaard var nyutdannet statsviter da han søkte på en ledig stilling i det som het Forbruker- og administrasjonsdepartementet i 1984. – Jeg husker jeg fikk svar med «takk for søknaden», og informasjon om at …

Fokuserer på det dårlige Les mer »

Toppsjefer slutter eller sparkes

Mette Frederiksen har opplevd å miste 11 toppsjefer i departementene. Jonas Gahr Støre har mistet 2, og byttet plass på en.

I Danmark har en lang rekke departementssjefer, altså øverste administrative ledere i departementene, sluttet i jobben de siste årene. I Storbritannia fikk sjefen i Finansdepartementet regelrett sparken. På tre år har over halvparten av departementssjefene i den danske regjeringen sluttet i jobben. Årsakene til denne sjefsflukten er uklare, men teoriene er mange. Rekord i utskiftinger …

Toppsjefer slutter eller sparkes Les mer »

Streng styring i Norge

Styringen av underliggende etater er streng sammenlignet med andre land. Her er det avsatte styret i Forskningnsrådet som fikk oppleve slik styring. Foto: Forskningsrådet.

I en internasjonal sammenligning er det spesielt en faktor som gjør Norge spesielt. Bare de siste ukene har regjeringen kastet styrene i offentlige virksomheter på en ganske dramatisk måte. Først ble styret i Forskningsrådet kastet av høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Så ble styret i investeringsselskapet Argentum kastet av næringsminister Jan Christian Vestre. Denne tøffe …

Streng styring i Norge Les mer »

Etatene famler i blinde 

Ingen av instruksene fra fem store departementer inneholder føringer på konkrete bærekraftsmål, mener forfatterne av dette debattinnlegget. Foto: BDO.

Tilbake i 2020 kartla BDO instrukser og tildelingsbrev for de underliggende etatene i 8 av 12 departementer. Resultatene viste da at ingen av instruksene inneholdt føringer relatert til konkrete bærekraftsmål, og at prioriteringer og forventinger måtte tydeliggjøres. Riksrevisjonens rapport av samme år bekreftet funnene fra kartleggingen, og regjeringen fikk kritikk for manglende koordinering av oppfølgingen …

Etatene famler i blinde  Les mer »

Scroll to Top