Forvaltning

-Departementer bør ha en politiker som pressetalsmann  

Riksrevisoren mener en politiker som pressetalsmann kan løse flere problemer. Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen.

Det er i en ny bok om regjeringsapparatet at dette forslaget legges fram av riksrevisor Karl Erik Schjøtt- Pedersen. I boken Norsk byråkrati- kan det bli bedre? tar en rekke forfattere opp ulike sider ved embetsverket i departementene. De er opptatt av syv de sentrale pliktene til dette embetsverket, og to av disse er faglighet …

-Departementer bør ha en politiker som pressetalsmann   Les mer »

Tillitsreform som ny runde budsjettkutt

Statssekretær Gunn Karin Gjul mener tillitsreformen er nyttig for flere formål. Foto Trond A Isaksen.

I Klassekampen onsdag kommer Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind med en bekymringsmelding: – Jeg er urolig over at tillitsreformen skal bli en sparereform, sier Lind til avisen. Begge deler Bakgrunnen for Linds uro er et møte hun deltok I sammen med statssekretær Gunn Karin Gjul I Kommunal- og distriktsdepartementet. På møtet ble Gjul spurt om …

Tillitsreform som ny runde budsjettkutt Les mer »

Byråkrater bør bli mediekilder

Frithjof Jacobsen savner byråkrater som vil gå inn i kildeforhold med journalister. Her er Jacobsen fotografert ved en paneldebatt i 2015. Foto: Nordiske mediedager.

Dette sa politisk redaktør i Dagens Næringsliv Frithjof Jacobsen i en debatt denne uken. Og han fikk stor støtte blant debattdeltakerne fra regjeringsapparatet og fra akademia som deltok. Jacobsen mente at et syn på kunnskap som noe som var under kontinuerlig utvikling i kontakt med omverdenen var en sentral del av organisasjonsutvikling. Forståelse – Dette …

Byråkrater bør bli mediekilder Les mer »

Engasjerte og entusiastiske ledere søkes

Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet søker begge etter ledere for sine enheter for styring. Disse enhetene har som oppgave å styre de underliggende etatene. I Forsvarsdepartementet har Avdeling for økonomi og styring  blant annet ansvaret for «… helhetlig styring av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, utarbeidelse av forsvarsbudsjettet, rapportering, kontakt med Riksrevisjonen og økonomiske analyser og utredninger. « …

Engasjerte og entusiastiske ledere søkes Les mer »

Riksrevisorens ansvar

Artikkelforfatteren er sterkt kritisk til riksrevisorens håndtering av egen gransking av Stortinget. Bildet viser Per Kristian Foss fra den gang han var Stortingets visepresident, i 2012. Foto: Stortinget.

Takket være Aftenpostens avsløringer er vi blitt klar over at Statsministerens kontor og i enda større grad Stortingets administrasjon har feiltolket skattereglene når det gjelder pendlerboliger for Stortingsrepresentanter, at deler av regelverket for forvaltningen av boligene ikke er i samsvar med god forvaltningsskikk og likebehandling, samt at ganske mange enkeltrepresentanter har utnyttet mulighetene til å …

Riksrevisorens ansvar Les mer »

Vi skal ikke opptre politisk

Røse utroper meg som «vinner» av denne oppkonstruerte skyldkonkurransen «med tidligere stortingspresident Olemic Thommessen som en god nr. 2, og med nettopp avgåtte stortingspresident Tone W. Trøen, Stortingets samlede presidentskap og det øvrige riksrevisorkollegium som nummer 3 i ansvarshierarkiet». Denne rangeringsøvelsen får stå for Røses egen regning. Det jeg reagerer mest på, er hans manglende …

Vi skal ikke opptre politisk Les mer »

Forgjeves utvalgsarbeid

Metodene som brukes av regjeringsapparatet for å manipulere utvalgsarbeid er avanserte og ganske utbredt, skriver forsker Stine Hesstvedt skriver om i sin artikkel i siste nummer av Stat & Styring.

Politikere som investorer?

Opposisjonen på Stortinget har foreslått en rekke nye statlige fond, hovedsakelig for å finansiere det grønne skiftet. Regjeringen vil også utvide bruken av denne finansieringsformen. Årsaken er åpenbart at de statlige fondene har suksess.Til sammen har opposisjonen foreslått å opprette åtte fond eller selskaper med samlet kapital på over 90 milliarder kroner, basert på de …

Politikere som investorer? Les mer »

Mer detaljstyring- uønsket og uunngåelig?

I det nyeste nummeret av Stat & Styring fokuserer vi på den forsterkede tendensen til detaljstyring som blant annet viser seg ved at: Antall krav regjeringen stiller til underliggende etater i tildelingsbrevene igjen har begynt å øke. Og Stortingets iver etter å instruere regjeringen viser også økende tendens. Antallet anmodningsvedtak nærmer seg rekordnivåer.  Samtidig har …

Mer detaljstyring- uønsket og uunngåelig? Les mer »

Fagfolkenes makt og avmakt

Tre strategier kan velges skriver professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA-senteret på Universitetet i Oslo: en av dem innebærer  å gjøre sin kunnskap mer vitenskapsbasert, gjennom stadig grundigere og åpne metoder, som etablerer tillit til faktaene. Denne strategien innebærer også å markere et tydelig skille mellom fakta og verdivurderinger i den prosessen som leder fram …

Fagfolkenes makt og avmakt Les mer »

Scroll to Top