Design for politikk og tjenester

Tjenestedesign handler om å lage bedre og mer effektive tjenester, ved å sette brukerens behov i sentrum. Nå vil designere fornye og forbedre offentlig sektor ved å skape form der det råder kaos.

Omstridte notater

Debatten om de såkalte fraksjonsnotatene fortsetter. Aftenposten omtaler i dag oppslaget i Stat & Styrings siste nummer, hvor professor Fredrik Sejersted skriver at f-notatene er tegn på at politiseringen av embetsverket har krysset grensen for det som er legitimt.

Jobb eller idealisme?

De vier sin hverdag til arbeid for rent hav, frisk luft og vern av dyr. Må man elske naturen for å arbeide i Miljødirektoratet? Ikke alle de ansatte søkte jobben med mål om å redde miljøet.

– Ikke legitim politisering

De såkalte Fraksjonsnotatene er tegn på at politiseringen av embetsverket har krysset grensen for det som er legitimt, skriver professor Fredrik Sejersted i siste nummer av Stat & Styring. F-notater ble mye brukt av Stoltenberg-regjeringen, men det er uklart hvordan den nye regjeringen vil bruke slike dokumenter.

For mange standardløsninger

En grunnleggende forutsetning i mye av dagens arbeid med IKT løsninger, er at behandling av kunnskap kan standardiseres og gjenbrukes. Noen bestrider at dette premisset er riktig, fordi kunnskapsarbeidere har ulike behov for samhandling, og arbeider i miljøer hvor høyst spesialiserte verktøy skal spille sammen.

– Alle burde hatt en mentor

- Deltakelsen i mentorprogrammet gjorde meg sikker på at det er leder jeg vil være, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Seksjonssjefen i Miljødirektoratet var blant fjorårets deltakere i Difis mentorprogram for ansatte i statsforvaltningen. Nå søkes det etter deltakere for 2014-2015.

Gjenstridig ord i prisbelønt brev

Statens Innkrevingssentral ble denne uken tildelt prisen for beste standardbrev av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Brevet som handler om innkreving av kringkastingsavgift, har gått igjennom en endring gjennom flere generasjoner, og fremdeles er det ett nokså vanskelig ord som ikke er borte.

Jakt etter god styring

– Det sies forvaltningen er mer opptatt av unngå å gjøre feil enn å gjøre ting riktig. Det må vi ha en debatt om, sa departementsråd Tom Rådahl på Partnerforums…