For mange standardløsninger

En grunnleggende forutsetning i mye av dagens arbeid med IKT løsninger, er at behandling av kunnskap kan standardiseres og gjenbrukes. Noen bestrider at dette premisset er riktig, fordi kunnskapsarbeidere har ulike behov for samhandling, og arbeider i miljøer hvor høyst spesialiserte verktøy skal spille sammen.

– Alle burde hatt en mentor

- Deltakelsen i mentorprogrammet gjorde meg sikker på at det er leder jeg vil være, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Seksjonssjefen i Miljødirektoratet var blant fjorårets deltakere i Difis mentorprogram for ansatte i statsforvaltningen. Nå søkes det etter deltakere for 2014-2015.

Gjenstridig ord i prisbelønt brev

Statens Innkrevingssentral ble denne uken tildelt prisen for beste standardbrev av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Brevet som handler om innkreving av kringkastingsavgift, har gått igjennom en endring gjennom flere generasjoner, og fremdeles er det ett nokså vanskelig ord som ikke er borte.

Jakt etter god styring

– Det sies forvaltningen er mer opptatt av unngå å gjøre feil enn å gjøre ting riktig. Det må vi ha en debatt om, sa departementsråd Tom Rådahl på Partnerforums…