«Banebrytende» råd fra OECD

Å beskytte regulerende etater fra politisk innflytelse er det viktigste rådet fra OECD i en ny samling av retningslinjer. De store svakhetene som ble avslørt hos regulerende myndigheter under finanskrisen, har økt fokuset på hvordan slike myndigheter gjør jobben sin.

Master i offentlig innovasjon

I offentlig sektor blir standardløsningene ofte regnet som løsninger med god kvalitet. Innovasjon innebærer å gjøre standardløsningene bedre, og gjennomføringsevne blir en forventet del av innovasjonsprosessen.

Nytt oppdrag: offentlig innovasjon

Difi skal bli et kompetansemiljø for offentlig innovasjon. Det nye oppdraget inngår i direktoratets ordinære oppgaveportefølje, og i første omgang skal det satses på innovasjon i kommunene.

Fortellinger om byråkratiets framtid

Forskere som studerer offentlig forvaltning må bli flinkere til å beskrive scenarier og fortelle historier om hvordan byråkratiet kan utvikle seg. Det er konklusjonene i en ny rapport fra det største forskningsprogrammet innen offentlig sektor i Europa, COCOPS.

Ledere i staten vil styre mer

Direktøren i Statistisk Sentralbyrå mener at lederes styringsrett er blitt for lite synlig i statens lederpolitikk, sammenlignet med plikten til å samarbeide med medarbeiderne. Direktøren i Lånekassen mener det samme: Forståelsen for at ledere har rett til å styre må økes.

Vil forstå departementenes behov

- Difi har som oppgave å utvikle forvaltningen, og derfor vil i ha nærmere kontakt med ansatte i departementene. Vi håper hospitanter vil hjelpe oss med å få nærmere forståelse for departementenes behov.

Etterlyser vilje til relevans

- Forvaltningsforskningen må i større grad være relevant i forhold til offentlig sektors utfordringer. I den forbindelse kan det være en tanke å etablere et kunnskapssenter for offentlig forvaltning.

– Milepæl for læring i staten

En litt svett og nervøs byråkrat i stripete genser er den som skal fra nå av kurse statsansatte i forvaltningsloven. Nylig ble det nye, gratis e-læringskurset Får Walter lov? lansert.

Design for politikk og tjenester

Tjenestedesign handler om å lage bedre og mer effektive tjenester, ved å sette brukerens behov i sentrum. Nå vil designere fornye og forbedre offentlig sektor ved å skape form der det råder kaos.