Forvaltning

Kjærlighet til departementet

Da Bent Høie ville sparke helsedirektør Børn Guldvog (t.v) ble han reddet av en typisk byråkrat-løsning. Foto: Tor Borgersen, SMK.

Boken Uro i koronaens tid, som kom ut i forrige uke, er skrevet i samarbeid med Høies tidligere taleskriver og kommunikasjonsrådgiver Jorun Litland. I denne boken beskriver de to forfatterne hvordan departementet, etatene og regjeringen håndterte de ulike fasene i korona-pandemien. Boken er gjennomsyret av Høies personlige stil som statsråd. Stadig vekk er det hans …

Kjærlighet til departementet Les mer »

Fokuserer på det dårlige

Stadig flere land blir mindre åpne ifølge Open Government Partnership.

Det sier en av  de sentrale byråkratene som arbeider med å åpne opp norske myndigheter gjennom Open Government Partnership. Tom Arne Nygaard var nyutdannet statsviter da han søkte på en ledig stilling i det som het Forbruker- og administrasjonsdepartementet i 1984. – Jeg husker jeg fikk svar med «takk for søknaden», og informasjon om at …

Fokuserer på det dårlige Les mer »

Toppsjefer slutter eller sparkes

Mette Frederiksen har opplevd å miste 11 toppsjefer i departementene. Jonas Gahr Støre har mistet 2, og byttet plass på en.

I Danmark har en lang rekke departementssjefer, altså øverste administrative ledere i departementene, sluttet i jobben de siste årene. I Storbritannia fikk sjefen i Finansdepartementet regelrett sparken. På tre år har over halvparten av departementssjefene i den danske regjeringen sluttet i jobben. Årsakene til denne sjefsflukten er uklare, men teoriene er mange. Rekord i utskiftinger …

Toppsjefer slutter eller sparkes Les mer »

Streng styring i Norge

Styringen av underliggende etater er streng sammenlignet med andre land. Her er det avsatte styret i Forskningnsrådet som fikk oppleve slik styring. Foto: Forskningsrådet.

I en internasjonal sammenligning er det spesielt en faktor som gjør Norge spesielt. Bare de siste ukene har regjeringen kastet styrene i offentlige virksomheter på en ganske dramatisk måte. Først ble styret i Forskningsrådet kastet av høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Så ble styret i investeringsselskapet Argentum kastet av næringsminister Jan Christian Vestre. Denne tøffe …

Streng styring i Norge Les mer »

Etatene famler i blinde 

Ingen av instruksene fra fem store departementer inneholder føringer på konkrete bærekraftsmål, mener forfatterne av dette debattinnlegget. Foto: BDO.

Tilbake i 2020 kartla BDO instrukser og tildelingsbrev for de underliggende etatene i 8 av 12 departementer. Resultatene viste da at ingen av instruksene inneholdt føringer relatert til konkrete bærekraftsmål, og at prioriteringer og forventinger måtte tydeliggjøres. Riksrevisjonens rapport av samme år bekreftet funnene fra kartleggingen, og regjeringen fikk kritikk for manglende koordinering av oppfølgingen …

Etatene famler i blinde  Les mer »

Savner en digitaliseringsminister

Cat Holtet i Digdir sier digitaliseringsstrategien ligger fast, selv uten en digitaliseringsminister. Foto: Digdir.

Ved nyttår ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliseringsministeren forsvant også med Solberg-regjeringen. Samtidig er fornyingsoppgavene og digitaliseringsproblemene mer komplekse enn noen gang. Kutt i støtteordning – Vi som er Digitaliseringsdirektoratet skulle selvfølgelig gjerne hatt en digitaliseringsminister, men vi opplever at rollen vår er uendret. Det er alltid nytt fokus med ny …

Savner en digitaliseringsminister Les mer »

Leter lenge etter kunnskap

Post-It lapper på papirdokumenter er fremdeles en viktig måte å organisere kunnskap på. Foto: Kudos.

I løpet av arbeidet med portalen undersøkte prosjektgruppen hvordan byråkrater finner fram til kunnskap. Departementsansatte og andre offentlig ansatte kan bruke så mye som to dager i uken bare på å lete etter kunnskap om det feltet de arbeider med for øyeblikket. 61 prosent bruker minst en dag i uken på slikt arbeid, mens en …

Leter lenge etter kunnskap Les mer »

Scroll to Top