Forvaltning

Savner en digitaliseringsminister

Cat Holtet i Digdir sier digitaliseringsstrategien ligger fast, selv uten en digitaliseringsminister. Foto: Digdir.

Ved nyttår ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliseringsministeren forsvant også med Solberg-regjeringen. Samtidig er fornyingsoppgavene og digitaliseringsproblemene mer komplekse enn noen gang. Kutt i støtteordning – Vi som er Digitaliseringsdirektoratet skulle selvfølgelig gjerne hatt en digitaliseringsminister, men vi opplever at rollen vår er uendret. Det er alltid nytt fokus med ny …

Savner en digitaliseringsminister Les mer »

Leter lenge etter kunnskap

Post-It lapper på papirdokumenter er fremdeles en viktig måte å organisere kunnskap på. Foto: Kudos.

I løpet av arbeidet med portalen undersøkte prosjektgruppen hvordan byråkrater finner fram til kunnskap. Departementsansatte og andre offentlig ansatte kan bruke så mye som to dager i uken bare på å lete etter kunnskap om det feltet de arbeider med for øyeblikket. 61 prosent bruker minst en dag i uken på slikt arbeid, mens en …

Leter lenge etter kunnskap Les mer »

Fjern oppgaver som ikke trengs

- Struktur og strategi spiser kultur til frokost, sier leder for D-Box Hanne-Cecilie Bjørka. Hvis en organisasjon vil skape en kultur for innovasjon, må de se på hvordan hele organisasjonen er skrudd sammen. (Foto: Laila Borge)

Et nytt nettverk for innovasjon i offentlig sektor hadde forrige uke sin første ordinære samling. Da deltakere på tvers av forvaltningsnivåer skulle foreslå tiltak som kan skape kultur for innovasjon, kom de blant annet med forslag om innovasjonsagenter med fullmakter og en innovasjonsdørvakt som skal sørge for å fjerne oppgaver som kan ignoreres. Kulturen henger …

Fjern oppgaver som ikke trengs Les mer »

Født til jobben

Line Coll må ta et drastisk lønnskutt når hun blir ny direktør for Datatilsynet. Foto: Erik Buraas, STUDIO B13

Line Coll har vært opptatt av Datatilsynets kjerneområder helt siden hun var ung juss-student. Hun skrev sin masteravhandling i rettsvitenskap om Innsyn i personopplysninger i elektroniske markedsplasser i 1999. Den gang var hun også vitenskapelig assistent på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, så det var tydelig at hun både var et stort talent og …

Født til jobben Les mer »

-Departementer bør ha en politiker som pressetalsmann  

Riksrevisoren mener en politiker som pressetalsmann kan løse flere problemer. Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen.

Det er i en ny bok om regjeringsapparatet at dette forslaget legges fram av riksrevisor Karl Erik Schjøtt- Pedersen. I boken Norsk byråkrati- kan det bli bedre? tar en rekke forfattere opp ulike sider ved embetsverket i departementene. De er opptatt av syv de sentrale pliktene til dette embetsverket, og to av disse er faglighet …

-Departementer bør ha en politiker som pressetalsmann   Les mer »

Tillitsreform som ny runde budsjettkutt

Statssekretær Gunn Karin Gjul mener tillitsreformen er nyttig for flere formål. Foto Trond A Isaksen.

I Klassekampen onsdag kommer Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind med en bekymringsmelding: – Jeg er urolig over at tillitsreformen skal bli en sparereform, sier Lind til avisen. Begge deler Bakgrunnen for Linds uro er et møte hun deltok I sammen med statssekretær Gunn Karin Gjul I Kommunal- og distriktsdepartementet. På møtet ble Gjul spurt om …

Tillitsreform som ny runde budsjettkutt Les mer »

Byråkrater bør bli mediekilder

Frithjof Jacobsen savner byråkrater som vil gå inn i kildeforhold med journalister. Her er Jacobsen fotografert ved en paneldebatt i 2015. Foto: Nordiske mediedager.

Dette sa politisk redaktør i Dagens Næringsliv Frithjof Jacobsen i en debatt denne uken. Og han fikk stor støtte blant debattdeltakerne fra regjeringsapparatet og fra akademia som deltok. Jacobsen mente at et syn på kunnskap som noe som var under kontinuerlig utvikling i kontakt med omverdenen var en sentral del av organisasjonsutvikling. Forståelse – Dette …

Byråkrater bør bli mediekilder Les mer »

Engasjerte og entusiastiske ledere søkes

Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet søker begge etter ledere for sine enheter for styring. Disse enhetene har som oppgave å styre de underliggende etatene. I Forsvarsdepartementet har Avdeling for økonomi og styring  blant annet ansvaret for «… helhetlig styring av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, utarbeidelse av forsvarsbudsjettet, rapportering, kontakt med Riksrevisjonen og økonomiske analyser og utredninger. « …

Engasjerte og entusiastiske ledere søkes Les mer »

Riksrevisorens ansvar

Artikkelforfatteren er sterkt kritisk til riksrevisorens håndtering av egen gransking av Stortinget. Bildet viser Per Kristian Foss fra den gang han var Stortingets visepresident, i 2012. Foto: Stortinget.

Takket være Aftenpostens avsløringer er vi blitt klar over at Statsministerens kontor og i enda større grad Stortingets administrasjon har feiltolket skattereglene når det gjelder pendlerboliger for Stortingsrepresentanter, at deler av regelverket for forvaltningen av boligene ikke er i samsvar med god forvaltningsskikk og likebehandling, samt at ganske mange enkeltrepresentanter har utnyttet mulighetene til å …

Riksrevisorens ansvar Les mer »

Scroll to Top