Dårlig planlagte reformer

Store reformer blir ikke så godt utredet som de burde, på grunn av politiske hensyn. Dette var en av flere åpenhjertige uttalelser fra topplederen i Justis- og beredskapsdepartementet på en konferanse nylig.

Vil forske fram klarere jurist-språk

-Et komplisert språk maskerer usikkerhet, sa juristforbundets leder Curt A. Lier da han kommenterte regjeringens nye satsing på enklere juristspråk. Regjeringen gir universitet tre millioner årlig for å styrke arbeidet med klart språk i lover og utredninger.

Kraftig oppgjør med forsknings-miljøene

I en fersk artikkel i et av statsvitenskapens mest innflytelsesrike tidsskrifter, tas et kraftig oppgjør med dagens forskning på offentlig administrasjon. Altfor lite forskning er både teorietisk interessant og relevant for den praktiske virkeligheten, mener forfatterne.

Neste stopp: Omsorgsreform?

Finansdepartementet leter etter svar på hvordan fremtidens velferdsstat skal bli bærekraftig. Det er spesielt prekært med pensjonsreform i det offentlige, og å bestemme hvordan fremtidens helse- og omsorgstjenester skal organiseres for å håndtere økt levealder og en dobling i antall eldre, sier ekspertene.

Sjekk motivasjonen!

Arbeidsgivere i offentlig sektor må sjekke motivasjonen til folk de ansetter bedre. Positive holdninger og verdier forbundet med å hjelpe andre og tjene samfunnet er avgjørende for en god innsats.

Evaluering og makt

Evalueringsprisen 2015 gikk til den store NAV-evalueringen, som lovprises og samtidig stemples som ubrukelig. Evalueringer av både NAV-reformen og utdanningsreformer viser at avstanden til oppdragsgiver er avgjørende for hvordan evalueringer styres og hvilken innflytelse den faktisk får.

Formet av omkamper

I en ny bok oppsummeres for første gang alle evalueringene av NAV-reformen. Det påvises hvordan NAV-reformen som Stortinget vedtok, er vidt forskjellig fra NAV-reformen som faktisk er gjennomført.