Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Mulig, men ikke enkelt

Dette kommer fram i en fersk rapport fra Oslo Economics, som har utredet noen viktige sider av potensialet for vaksineproduksjon i Norge for Nærings og fiskeridepartementet. Dermed har regjeringens målsetting om å få til nasjonal vaksineproduksjon i Norge, møtt et rødt stoppsignal. Men det er jo mulig å vente på grønt. Regjeringens mål Oslo Economics …

Mulig, men ikke enkelt Les mer »

Fylkeskommunen bør legges ned

Spørsmålet som diskuteres intenst om dagen, er om “Viken”, “Troms- og Finnmark”, “Innlandet” og de øvrige sammenslåtte fylkeskommuner skal deles opp igjen. Men dette er ikke det riktige spørsmålet. Det riktige spørsmålet er hva vi skal gjøre med fylkeskommunene som sådan. Og det riktige svaret er at de er blitt overflødige og bør avvikles. Mistet …

Fylkeskommunen bør legges ned Les mer »

Vil ikke gi opp kontrollen

Grafisk framstilling av de viktigste av 66 forslag til tillitsreformen fra partene i arbeidslivet.

Arbeidet med tillitsreformen, som er en av Støre-regjeringens største satsinger, ble satt i gang i forrige uke. Oppstartmøtet for tillitsreformen 18. januar var ikke åpent for allmennheten, men de innspilldokumentene som ble levert i forbindelse med møtet er offentliggjort. Tre viktige tema Syv organisasjoner har levert slike dokumenter, deriblant alle de store arbeidstakerorganisasjonene LO, Fagforbundet, …

Vil ikke gi opp kontrollen Les mer »

De prioriterte hendelsene i norske liv

Å bli student var en av de livshendelsene som politikerne fjernet. Foto: Adobe stock.

Av Laila Borge Flere av livshendelsene som de offentlige tjenestene skal organiseres rundt, er unike for Norge. Verken «ny i Norge», «starte og drive en bedrift», «starte og drive en frivillig organisasjon» eller «alvorlig sykt barn» er prioritert i Danmark, Estland eller EU. Der har de i stedet prioritert blant annet «begynne på en utdanning» …

De prioriterte hendelsene i norske liv Les mer »

Liten effekt av effektivisering

Marc Robinson mente at kutt i budsjettene er bedre enn effektivisering. Foto WMC Public Relations.

Det er bedre med områdegjennomganger for å systematisk lete opp utgifter som kan kuttes. Dette var hovedbudskapet fra den internasjonale konsulent-kjendisen Marc Robinson da han snakket til en forsamling på 650 byråkrater og kanskje noen politikere på DFØs Styringskonferanse på onsdag. Hvor mange politikere som var tilstede på den digtiale konferansen er vanskelig å si, …

Liten effekt av effektivisering Les mer »

Fra 40 timer til fem minutter

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut årets Bedre stat-pris til seniorrådgiver Mari Hidle Simonsen, som tok imot prisen på vegne av Utdanningsdirektoratet. Til høyre direktør for DFØ, Hilde Singsaas. Foto: DFØ.

I fjor ble det gjennomført over 300 høringer i departementene. Hvor mange høringer som blir gjennomført i direktoratene og andre etater er vanskelig å få oversikt over. Men dette er et stort apparat, og det er en viktig del av den prosessen med å utvikle politikk på en måte som involverer alle relevante parter. Prisvinnende …

Fra 40 timer til fem minutter Les mer »

Gjennomtrekk av departementsråder

Blir det Frede Hermansen (t.h) som erstatter Arne Røksund som departementsråd i Forsvarsdepartementet? Foto: Torgeir Haugaard.

Av 19 departementsråder har fem gått av de siste tre årene. En av dem gikk av tidligere denne måneden. 1. januar begynte Arne Røksund i ny jobb som ny leder for ESA som er kontrollorganet til EØS, et svært viktig organ for Norges forhold til EU og EØS-avtalen. Røksund sluttet dermed i jobben som departementsråd …

Gjennomtrekk av departementsråder Les mer »

En annerledes tillit

Louise Bringselius mener at tillit forutsetter kontroll, styring og måling. Foto: Li Fernstedt.

Dette sier den svenske akademikeren Louise Bringselius som ledet arbeidet med den svenske regjeringens Tillitsdelegation. Denne kommisjonen utredet i fire år en tillitsreform i Sverige og la fram sin sluttrapport i 2020. Dominerende prinsippHer tar de blant annet til orde for at tillitsbasert styring og ledelse skal bli det dominerende prinsippet i offentlig sektor. Denne …

En annerledes tillit Les mer »

Scroll to Top