Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Byråkratiske kamper

Lærdom fra NAV-EØS skandalen: Byråkrater kan hindre domstoler fra å ta kontroll over deres område ved raske reformer i handlemåte og politikk.

Det brenner i samhandlingsplattformen

Offentlig sektor har lagt ut på en viktig endringsreise. I dag fremstår vi ofte stykkevis og delt for innbyggere og næringsliv. Det skal det bli slutt på. Strategien “Én digital offentlig sektor” peker ut 7 livshendelser som skal løses, og det kan innebære at organisasjoner må endres, regler må endres, og ansvar må flyttes.

Analyse/Kommentar

Feil om tillitsreform

Analyse/Kommentar :

Tillitsreform i offentlig sektor blir en viktig sak for en ny Støre-regjering. Mange aktører vil forsøke å påvirke den, deriblant LO. Men deres rapport om tillitsreformen er en blanding fakta og argumentasjon, som også inneholder en del feil. LO vil nå endre teksten.

– Det lille ubehaget er det verdt

Alle ansatte i staten har en bit av ansvaret for å legge til rette for en opplyst offentlig samtale. Det mener ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf, som også selv kan kjenne på et ubehag når hun deltar i offentlig debatt.

Ikke særlig romantisk

Forskere mener at det finnes romantiske forestillinger om hva det vil si å være leder. Nå har dette nok en gang blitt avkreftet, ihvertfall når det gjelder offentlig sektor.

Forordet kommer snart!

Nyhetsbrevet Forordet vil ta for seg analyser, tendenser, forskning og folk som er relevant for offentlig forvaltning. Det vil ha spesiell fokus på fagfolk og ledere i forvaltningen som har…