Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Eget akademi for byråkratene fra nyttår

Felles byråkratopplæring skal styrke fellesskapet mellom departementene. I midten sitter Astri Margrete Hildrum som jobber med å utvikle Departementsakademiet. Foto: Trond A. Isaksen/KD

Målet er å etablere et kompetansetilbud som skal vektlegge det som er spesielt med å jobbe i et departement, med både opplæring i konkrete ferdigheter og utvikling av god rolleforståelse. Et viktig mål med Departementsakademiet er også å styrke fellesskapet mellom departementene I den siste strategien for departementsfellesskapet «Gode hver for oss. Best sammen (2021-2025)», …

Eget akademi for byråkratene fra nyttår Les mer »

 Utenforskap svekker tillit

Alle i panelet var bekymret for utenforskapets betydning for manglende tillit. Foto: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Norge ligger på topp blant OECD landene i tillit til myndigheter og politikere.  Over 80 prosent av befolkningen har tillit til politiet f.eks., som skårer veldig høyt blant de viktigste etatene. Vel 60 prosent har tillit til Stortinget, regjeringen og forvaltningen. Media er den institusjonen som vises minst tillit, og ligger omkring 40 prosent Det …

 Utenforskap svekker tillit Les mer »

Ny sjef for energiframtida

Ho tar steget opp frå avdelingsleiar til ekspedisjonssjef, og blir leiar for KIT avdelinga i Olje- og energidepartementet. Denne avdelinga har ansvaret for klima, karbonfangs, havvind, teknologi, internasjonalisering og forsking og utvikling. Korleis ser ho for seg at arbeidsdagen kjem til å endra seg i den nye stillinga?  – Ekspedisjonssjefstillinga er i naturen sin eit …

Ny sjef for energiframtida Les mer »

Politikere angriper fagetater  

Antyder Per-Willy Amundsen at PST driver politisk spill? Bildet er fra den gang han var justisminister i 2017. Foto Justis-og beredskapsdepartementet.

Senterpartiets fremste justispolitiker angriper Domstoladministrasjonen. Lokalpolitikere i Oslo kritiserer Vegvesenet. Justiskomiteens leder antyder at Politiets sikkerhetstjeneste driver politisk spill. Dette er noen saker hvor sentrale politikere den siste tiden har vært sterkt kritiske til faglige etater, og beskyldt dem for å delta i politisk aktivitet. I det norske embetsverket er faglighet og politisk nøytralitet et …

Politikere angriper fagetater   Les mer »

Totalforsvaret skal testes nå

Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO-øvelsen Cold Response 2022. Foto: Helene Sofie Thorkildsen, Forsvaret

. Over 30.000 soldater fra 27 land deltar i den norskledete Nato-øvelsen Cold Response som starter for fullt 14. mars. Dette er en viktig øvelse også for det norske totalforsvaret. Da øver også sivile på å ta imot allierte styrker. For at det skal gå så smertefritt som mulig er det viktig at alle virksomheter …

Totalforsvaret skal testes nå Les mer »

Tillitsbasert ledelse er krevende

Tillitsbasert ledelse høres koselig ut, men er i realiteten en krevende ledelsesmodell, både for lederen og for de som ledes. Det ville være mer avklarende om vi kaller det for tillits- og ansvarsbasert ledelse.    Den grunnleggende ideen med Tillitsreformen er bedre tjenester og mer kostnadseffektiv drift gjennom mindre detaljstyring. For ledere er det krevende …

Tillitsbasert ledelse er krevende Les mer »

– Kutt kontrollerende ledere

I siste nummer av Stat & Styring tar lederne for Norsk tjenestemannslag og Norsk industri til orde for dette effektiviseringstiltaket i offentlig sektor. Dette spørsmålet er aktuelt fordi regjeringen har sagt at den vil finne andre måter å effektivisere denne sektoren på, når og hvis de avskaffer den såkalte ABE-reformen. Førstekonsulentene må fram Kjersti Barsok, …

– Kutt kontrollerende ledere Les mer »

– Vær mistenksomme

Av Laila Borge – Situasjonen er grunnleggende forandret. Vi har i lang tid visst at Russland har modernisert militærvesenet og blitt mer selvhevdende, men det er helt klart en «game changer» når de går inn i et naboland med betydelig maktbruk. Det medfører at staten Norge er nødt til å revitalisere egen beredskap både på …

– Vær mistenksomme Les mer »

Vil regjeringen egentlig effektivisere?

Flere hender på hver ansatt, eller bare flere hender? Bjørn Arild Gram og Jørn Rattsø kan ha litt forskjellige meninger om hvor interessert regjeringen er i effektivisering.

Regjeringen har lovet å både fjerne og erstatte et av de fremste verktøyene som den forrige regjeringen. Den vil erstatte ABE – reformen (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) med mer målrettede tiltak, står det i Hurdalsplattformen. I et intervju i siste nummer av Stat & Styring kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram både at offentlig sektor må …

Vil regjeringen egentlig effektivisere? Les mer »

Scroll to Top