Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Leter lenge etter kunnskap

Post-It lapper på papirdokumenter er fremdeles en viktig måte å organisere kunnskap på. Foto: Kudos.

I løpet av arbeidet med portalen undersøkte prosjektgruppen hvordan byråkrater finner fram til kunnskap. Departementsansatte og andre offentlig ansatte kan bruke så mye som to dager i uken bare på å lete etter kunnskap om det feltet de arbeider med for øyeblikket. 61 prosent bruker minst en dag i uken på slikt arbeid, mens en …

Leter lenge etter kunnskap Les mer »

Korrupsjon og overskridelser

Fornebubanen kan bli minst syv milliarder dyrere enn budsjettert. Screengrab: Oslo kommune.

Som vi skrev for tre uker siden er overskridelser på offentlige byggeprosjekter nå nærmest blitt det normale. Fornebubanen, Livsvitenskapsbygget ved UiO, NTNU-Campuset er bare noen av de ferskeste eksemplene på milliardoverskridelser. Norsk tillit er en risiko Internasjonalt har flere forskere undersøkt om denne tendensen til overskridelser henger sammen med korrupsjon. At korrupsjon skjer i forbindelse …

Korrupsjon og overskridelser Les mer »

Fjern oppgaver som ikke trengs

- Struktur og strategi spiser kultur til frokost, sier leder for D-Box Hanne-Cecilie Bjørka. Hvis en organisasjon vil skape en kultur for innovasjon, må de se på hvordan hele organisasjonen er skrudd sammen. (Foto: Laila Borge)

Et nytt nettverk for innovasjon i offentlig sektor hadde forrige uke sin første ordinære samling. Da deltakere på tvers av forvaltningsnivåer skulle foreslå tiltak som kan skape kultur for innovasjon, kom de blant annet med forslag om innovasjonsagenter med fullmakter og en innovasjonsdørvakt som skal sørge for å fjerne oppgaver som kan ignoreres. Kulturen henger …

Fjern oppgaver som ikke trengs Les mer »

Lønnskutt ved privatisering

Privatisering av offentlige tjenester fører til dårligere lønn, viser ny forskning fra Danmark. Foto: Adobe Stock.

Debatten om private leverandører av offentlige velferdstjenester kommer til å bli sentral når Støre-regjeringens kutt i bruken av slike leverandører blir satt ut i livet.   Stor debatt og mye forskning Debatten om slike leverandører har dreid seg både om hva slags effekt de har på kvaliteten i tjenestene, på de ansattes arbeidsvilkår og brukernes …

Lønnskutt ved privatisering Les mer »

Tillitsreform uten markeds-mekanismer

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har gitt de andre statsrådene arbeidsoppgaver om tillitsreformen. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

Dette kommer fram i et brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet til alle de andre departementene. KDD er ansvarlig for koordinering av regjeringens arbeid med tillitsreformen Arbeidsliste til departementene Planene som departementene nå arbeider med skal inneholde en beskrivelse av hvordan departementene vil løse spørsmål som: mer faglig frihet for førstelinjen, reduserte rapporterings- og dokumentasjonskrav, større …

Tillitsreform uten markeds-mekanismer Les mer »

Født til jobben

Line Coll må ta et drastisk lønnskutt når hun blir ny direktør for Datatilsynet. Foto: Erik Buraas, STUDIO B13

Line Coll har vært opptatt av Datatilsynets kjerneområder helt siden hun var ung juss-student. Hun skrev sin masteravhandling i rettsvitenskap om Innsyn i personopplysninger i elektroniske markedsplasser i 1999. Den gang var hun også vitenskapelig assistent på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, så det var tydelig at hun både var et stort talent og …

Født til jobben Les mer »

Budsjettsprekk er normalen

Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo er helt normalt med sine budsjettoverskridelser. Ill. Statsbygg.

  Nyhetene om budsjettsprekker i offentlige byggeprosjekter har kommet tett den siste tiden. Fornebubanen blir 8 milliarder dyrere, Livsvitenskapsbygget ved Universitet i Oslo blir 5 milliarder dyrere og det nye campuset til NTNU kommer til å gå langt over budsjettet med de nåværende planene.   Flertallet sprekker Budsjettsprekkene i disse gigantprosjektene inngår i et mønster …

Budsjettsprekk er normalen Les mer »

Tror tillitsreformen kan gi mer innovasjon

Tillit til å gjøre nye ting uten å straffet for det hvis det går galt, kan bli et resultat av tillitsreformen, mener Per Koch. Foto: Martin Skulstad for Forskningspolitikk

– Skal vi takle kriser på en kunnskapsbasert måte trenger vi en langt mer proaktivt og styrende politikk enn å øke landets samlede investeringer i forskning, sier Per Koch. Per Koch er redaktør for fagbladet Forskningspolitikk, og følger tett med på politikken på området. Han synes det er for tidlig å bedømme Støre-regjeringens innsats for …

Tror tillitsreformen kan gi mer innovasjon Les mer »

Ny reformtype, eller nytt navn?

Den danske regjering satte for to år siden ned en kommisjon som skulle samle store deler av reformarbeidet til den sosialdemokratiske regjeringen.  I erkjennelse av at mye av det reformarbeidet som tidligere regjeringer har drevet med ikke har lykkes, ville den danske regjeringen gjennomførere det de kaller 2. generasjonsreformer. Disse reformene skiller seg ifølge regjeringen, …

Ny reformtype, eller nytt navn? Les mer »

Scroll to Top