Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Departements-rådens rolleforståelse

Den nye departementsråden er utdannet cand.polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han kommer fra stillingen som departementsråd i Barne- og familiedepartementet, en stilling han har hatt siden 2016.   Aksept og rolleforståelse Før han ble departementsråd i BFD hadde han arbeidet lenge i Kunnskapsdepartementet, blant annet som avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef. Han fungerte også i …

Departements-rådens rolleforståelse Les mer »

Tillit=ytringsfrihet?

Regjeringen tror at mer tillit vil skape trygge medarbeidere og større ytringsrom. Foto: Adobe stock.

Et helt nytt avsnitt er tatt inn i Eierskapsmeldingen fra Støre-regjeringen, i forhold til det som sto i Solberg-regjeringens melding. I beskrivelsen av det regjeringen kaller en “verdiskapende og ansvarlig kultur” kjennetegnes en slik kultur av : “…at medarbeidere fritt kan ytre sine meninger, bli lyttet til, dele sin kompetanse og være seg selv uten …

Tillit=ytringsfrihet? Les mer »

Ensidig eller gjensidig tillit?

Departementsråd Eivind Dale (t.v) og tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle har litt ulikt syn på hvem som kan si hva i et departement.

Boken Uro i koronaens tid, som kom ut i forrige måned og er skrevet i samarbeid med Høies tidligere taleskriver og kommunikasjonsrådgiver Jorun Litland. Vi omtalte boken for to uker siden, blant annet denne hendelsen: På et tidspunkt tidlig i koronakrisen ville Høie sparke direktøren i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog, fordi han var bekymret for om …

Ensidig eller gjensidig tillit? Les mer »

Spesielle grep fra regjeringen

Regjeringen vil ha slutt på at gis penger direkte til navngitte mottakere i budsjettene.

ABE-reformens ostehøvelkutt var en av de store reformene til Solberg-regjeringen, en reform som Støre og hans regjering lovet å erstatte med mer målrettede kutt. Det gjør de med dette budsjettet, men uten å markere at de gjør det. Det er ikke kommet noen erstatning for ABE-reformen, men isteden gjøres det mer målrettede tiltak som sannsynligvis …

Spesielle grep fra regjeringen Les mer »

Bygger avdelingskultur i tre byer

Ann-Tove Eriksen (46) er avdelingsleder ved avdeling for innovasjon i utdanning i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Der står hun midt i noen store oppgaver. Hun har ansvar for virkemidlene som skal sørge for mer desentralisert og fleksibel utdanning, og hun skal bygge opp en helt ny avdeling med medarbeidere i tre ulike …

Bygger avdelingskultur i tre byer Les mer »

Variabel digital utvikling

Det er en undersøkelse gjennomført av FN og en av EU som viser at Norges digitale utvikling er svært variabel. FNs undersøkelse tar for seg tre indikatorer på digital utvikling i hele verden. Den vister at Norge i den siste undersøkelsen som ble publisert i juli, faller til 17 plass på rangeringen. Mens alle andre …

Variabel digital utvikling Les mer »

Kjærlighet til departementet

Da Bent Høie ville sparke helsedirektør Børn Guldvog (t.v) ble han reddet av en typisk byråkrat-løsning. Foto: Tor Borgersen, SMK.

Boken Uro i koronaens tid, som kom ut i forrige uke, er skrevet i samarbeid med Høies tidligere taleskriver og kommunikasjonsrådgiver Jorun Litland. I denne boken beskriver de to forfatterne hvordan departementet, etatene og regjeringen håndterte de ulike fasene i korona-pandemien. Boken er gjennomsyret av Høies personlige stil som statsråd. Stadig vekk er det hans …

Kjærlighet til departementet Les mer »

Fokuserer på det dårlige

Stadig flere land blir mindre åpne ifølge Open Government Partnership.

Det sier en av  de sentrale byråkratene som arbeider med å åpne opp norske myndigheter gjennom Open Government Partnership. Tom Arne Nygaard var nyutdannet statsviter da han søkte på en ledig stilling i det som het Forbruker- og administrasjonsdepartementet i 1984. – Jeg husker jeg fikk svar med «takk for søknaden», og informasjon om at …

Fokuserer på det dårlige Les mer »

Flere konsulenter og ansatte

En statsråd og to tidligere statsråder i samme departement har utvekslet brev.

Målsettingen om at antall ansatte i departementene skulle ligge stabilt, kom blant annet fram da Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik presenterte de reviderte planene for nytt regjeringskvartal i vår: – I dag har departementene, de som er tenkt inn i regjeringskvartalet, cirka 4100 ansatte. Vi planlegger at man ikke skal planlegge for en stor økning …

Flere konsulenter og ansatte Les mer »

Toppsjefer slutter eller sparkes

Mette Frederiksen har opplevd å miste 11 toppsjefer i departementene. Jonas Gahr Støre har mistet 2, og byttet plass på en.

I Danmark har en lang rekke departementssjefer, altså øverste administrative ledere i departementene, sluttet i jobben de siste årene. I Storbritannia fikk sjefen i Finansdepartementet regelrett sparken. På tre år har over halvparten av departementssjefene i den danske regjeringen sluttet i jobben. Årsakene til denne sjefsflukten er uklare, men teoriene er mange. Rekord i utskiftinger …

Toppsjefer slutter eller sparkes Les mer »

Scroll to Top