Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Feil om tillitsreform

LO har laget en rapport om tillitsreform som tar utgangspunkt i den norske modellen. Rapporten “Tillitsreform i offentlig sektor” skal være utgangspunktet for reformarbeidet slik LO ser for seg dette.  Arbeidet med rapporten ble ledet av LOs nestleder Roger Heimli og utvalget som skrev den hadde medlemmer fra mange av de sentrale fagorganisasjonene i offentlig …

Feil om tillitsreform Les mer »

Ikke særlig romantisk

Ledere i offentlig sektor er visstnok i følge innflytelsesrike forskere omgitt av lederskaps-erstatninger, som regler og reguleringer som gir tydelige råd og grenser for hvordan ledere skal oppføre seg. I tillegg er det mange politiske forventninger og eksternt press mot  Det er ikke mye rom å vise fram de unike lederegenskapene. Ledere i private bedrifter …

Ikke særlig romantisk Les mer »

Forordet kommer snart!

Nyhetsbrevet Forordet vil ta for seg analyser, tendenser, forskning og folk som er relevant for offentlig forvaltning. Det vil ha spesiell fokus på fagfolk og ledere i forvaltningen som har spesielle forutsetninger for å uttale seg om aktuelle saker. Prosjektet er støttet av Fritt Ord. Bestill abonnement på nyhetsbrevet her. Noen av sakene i første …

Forordet kommer snart! Les mer »

Ytringsrommet kan brukes mer

- Det er rom for at statsansatte deltar mer i faglig debatt, mener departementsråd Eivind Dale. Foto: Torbjørn Tandberg/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dette sier departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hans departement har ansvaret for de etiske retningslinjene for statsansatte og retningslinjene for forholdet mellom embetsverk og politisk ledelse. Begge disse dokumentene er sentrale for forståelsen av hvor grensene for ytringsrommet for offentlig ansatte går. De etiske retningslinjene for stansatte sier at statsansatte har de samme …

Ytringsrommet kan brukes mer Les mer »

Scroll to Top