Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Strøm av nye, kvinnelige ledere

De nyutnevnte lederne fordeler seg slik på departementene: Utenriksdepartementet har fått fire nye. Finansdepartementet har fått tre nye. Kulturdepartementet har fått to. Det er kommet en hver i Forsvar, Klima, og i Helse- og omsorsdepartementet. De to siste i denne strømmen av ledere er er Kari Alice Frønsdal og  Cecilie Beck Landet som begge er …

Strøm av nye, kvinnelige ledere Les mer »

Byråkratiske kamper

På den andre siden kan domstoler presse byråkrater ved å true å trekke byråkratene inn for domstolen. Dette er en av konklusjonene til forskerne Øistein Stiansen Universitet i Oslo og Tommasso Pavone ved  og University of Arizona. Bakgrunnen for deres forskning er NAV-skandalen, hvor mange NAV-brukere urettsmessig var blitt straffet for å ha fått utbetalt …

Byråkratiske kamper Les mer »

Det brenner i samhandlingsplattformen

Med livshendelser som utgangspunkt er det forventet at tjenestene skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukeren som står i disse, uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem. Med brukerne menes både innbyggere, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter. Det betyr at vi må involvere og tenke som brukeren, uavhengig av hvordan forvaltningen er organisert. …

Det brenner i samhandlingsplattformen Les mer »

Mindre topptungt i toppen

De siste månedene har den utgående regjeringen utnevn en serie nye avdelingsdirektører, som er den lederstillingskategorien det er flest av i departementene. En av disse er Ellen Knutsen (44)  som er utnevnt til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet. Hun er i dag kommunalsjef for kultur, næring og idrett  i Nesodden og begynner i stillingen i januar. Knutsen …

Mindre topptungt i toppen Les mer »

Feil om tillitsreform

LO har laget en rapport om tillitsreform som tar utgangspunkt i den norske modellen. Rapporten “Tillitsreform i offentlig sektor” skal være utgangspunktet for reformarbeidet slik LO ser for seg dette.  Arbeidet med rapporten ble ledet av LOs nestleder Roger Heimli og utvalget som skrev den hadde medlemmer fra mange av de sentrale fagorganisasjonene i offentlig …

Feil om tillitsreform Les mer »

Ikke særlig romantisk

Ledere i offentlig sektor er visstnok i følge innflytelsesrike forskere omgitt av lederskaps-erstatninger, som regler og reguleringer som gir tydelige råd og grenser for hvordan ledere skal oppføre seg. I tillegg er det mange politiske forventninger og eksternt press mot  Det er ikke mye rom å vise fram de unike lederegenskapene. Ledere i private bedrifter …

Ikke særlig romantisk Les mer »

Forordet kommer snart!

Nyhetsbrevet Forordet vil ta for seg analyser, tendenser, forskning og folk som er relevant for offentlig forvaltning. Det vil ha spesiell fokus på fagfolk og ledere i forvaltningen som har spesielle forutsetninger for å uttale seg om aktuelle saker. Prosjektet er støttet av Fritt Ord. Bestill abonnement på nyhetsbrevet her. Noen av sakene i første …

Forordet kommer snart! Les mer »

Ytringsrommet kan brukes mer

- Det er rom for at statsansatte deltar mer i faglig debatt, mener departementsråd Eivind Dale. Foto: Torbjørn Tandberg/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dette sier departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hans departement har ansvaret for de etiske retningslinjene for statsansatte og retningslinjene for forholdet mellom embetsverk og politisk ledelse. Begge disse dokumentene er sentrale for forståelsen av hvor grensene for ytringsrommet for offentlig ansatte går. De etiske retningslinjene for stansatte sier at statsansatte har de samme …

Ytringsrommet kan brukes mer Les mer »

Scroll to Top