Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Reformer snakkes ned

Statssekretær Gunn Karin Gjul hadde en ganske smal definisjon av hva som er nødvendig å rapportere. Screenshot: DFØ.

Dette var inntrykket man satt igjen med under den store Forvaltningskonferansen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gjennomførte denne uken. Både eksperter og deltakere var enige om at kontinerlig forbedring eller løpende omstilling var viktigere enn store reformer. Blant publikum var stemningen for store reformer laber. Da de flere hundre statsansatte ble spurt av …

Reformer snakkes ned Les mer »

Regjeringens blandede signaler

Pandemi, eldrebølge, grønt skifte, klimaendringer: Nye utfordringer kan kreve økt samarbeid, nytenkning og banebrytende teknologi. Løsningene bør helst komme raskt. Før Solberg-regjeringen gikk av ble det startet flere laboratorier som skal bidra til eksperimentering og innovasjon i offentlig sektor. Blant nyvinningene er StartOff som skal gjøre det lettere for oppstartsbedrifter å utvikle løsninger for offentlige …

Regjeringens blandede signaler Les mer »

Hvordan skal regjeringen effektivisere?

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe har noen forslag til hvordan regjeringen kan effektivisere. Foto: UiO/Stortinget.

Det er finnes mange verktøy for politikere som vil effektivisere offentlig forvaltning, og de fleste er brukt i andre land, men ikke i Norge. Karen Helene Ulltveit – Moe er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, og mener at det må være noen viktige premisser på plass for enhver effektiviseringspolitikk: – For det første må det …

Hvordan skal regjeringen effektivisere? Les mer »

Håp i organisasjoner

Hvordan skal man oppnå sine målsettinger når man arbeider med store utfordringer som er vanskelige å løse; fattigdom, utenforskap, klimaendringer? Ofte tror man løsningen er å organisere seg bedre, med prosesser for koordinering, roller og ressursallokering. Men det hindrer ikke at følelser også spiller en stor rolle. Skuffelse og håp, blant mange andre følelser. Og …

Håp i organisasjoner Les mer »

Trøst i gjennomsnittet

Meldingen var i hovedtrekk: “Vårt land er i toppen når det gjelder digitalisering.” Men i virkeligheten er bare ett land i toppen av internasjonale rangeringer av digital modenhet. Da EUs indeks for digital økonomi og samfunn DESI-indeksen (Digital Economy and Society Index) ble offentliggjort, arbeidet kommunikasjonsavdelingene i de skandinaviske landenes regjeringer overtid for å få til …

Trøst i gjennomsnittet Les mer »

Departementsrådene unngår særbehandling

Torgeir Knag Fylkesnes mener forslaget om økonomisk register må avgrenses av Stortinget.

Det opprinnelige forslaget som ble vedtatt i Stortinget i 2016 var at det foreslått at bare departementsrådene skulle omfattes av registeret, på lik linje med det som gjelder for statsråder.  I Solberg-regjeringens lovutkast er det blitt et register som potensielt omfatter alle statsansatte, og som er frivillig. Alle statsansatteForslaget som fikk flertall lød «Stortinget ber …

Departementsrådene unngår særbehandling Les mer »

Tilfreds med jobben

Av Tobias Bach, Professor, Universitetet i Oslo, Jarle Trondal, Professor, Universitetet i Agder og Jacob Aars, Professor, Universitetet i Bergen Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Norsk forvaltningspanel (NFP) første runde av spørreundersøkelser til et panel av forvaltningsansatte (www.uib.no/nfp). Til sammen 2279 ansatte i departementer, direktorater, og tilsynsorganer meldte seg inn i NFP. Dette tilsvarer …

Tilfreds med jobben Les mer »

– Riksrevisjonen virker!

Riksrevisjonen har ikke funnet flere feil enn normalt i den årlige gjennomgangen av statens regnskaper, til tross for pandemien og økt pengebruk. Foto: Til venstre: Guillaume Briard / Unsplash.com. Til høyre: Norges Bank.

Riksrevisjonen kom med litt selvskryt da riksrevisor Per-Kristian Foss tirsdag presenterte den årlige rapporten om revisjon av statens regnskaper: – Det er et generelt trekk at statsforvaltningen følger opp våre anbefalinger. Det er positivt og betyr at revisjonen bidrar til en bedre statsforvaltning. Etter årets gjennomgang av statsregnskapet, som er på totalt 1 867 milliarder …

– Riksrevisjonen virker! Les mer »

Hybride muligheter og utfordringer

NAV vil styre med hybride styringsmodeller, skriver kunnskapsdirektør Yngve Åsholt. Foto: NAV.

Det er vår klare erfaring av det å satse tungt på at praksisbasert kunnskap nærmest alene skal bedre NAVs tjenester, er et spor som ikke vil føre fram og som heller ikke bør anbefales fra forskere. I artikkelen «Hybride muligheter og utfordringer» diskuterer Mette Sønderskov og Siv F. Magnussen ulike styringsmodeller som brukes i offentlig …

Hybride muligheter og utfordringer Les mer »

-Dette virker over alt

Eksempler på effekter av Lean-metoder i offentlig og privat sektor. Faksimile: Bård Karlsen.

Det er sjelden man opplever så stor entusiasme for organisasjonsutvikling, som når Lean-tilhengerne møtes. Så store oppleves fordelene med Lean-metodene at det ses på som en merkelig utfordring at det politiske systemet ikke i større grad er organisert rundt prinsippene for Lean. – Når de store politiske reformene skal gjennomføres blir det viktig for politikere …

-Dette virker over alt Les mer »

Scroll to Top