Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Byråkrater er også mennesker

OECD landene bør legge fra seg tendensen til å innføre reguleringer og så glemme å se om de fungerer.

Organisasjonen som forsyner godt utviklede land med gode råd, OECD, singer svøpen hardt i sin siste oversikt over hvordan det står til med det byråkratiske håndverket som velutviklede lands regjeringer  styrer over. Vekk fra regulèr og glem Regjeringer må komme seg bort i fra den tradisjonelle holdningen om at regler og reguleringer er noe man …

Byråkrater er også mennesker Les mer »

Statens kundeservice samles

Dette betyr at tjenester som trygd, skatteforvaltning, immigrasjon, eiendomsregister, folkerregister, innkrevingssentral og mer blir slått sammen. 11 statlige tjenester får et felles kundesenter både digitalt og fysisk rundt om i landet. Disse tjenestene kundeservice skal først og fremst være digitale, men legge stor vekt på at brukerne skal få aktiv støtte til å benytte de …

Statens kundeservice samles Les mer »

Slik kan algoritmene håndteres

Hvordan myndigheter skal håndtere disse algoritmene er et dilemema, men noen forskere har gode og konkrete forslag. Forslagene handler om at flere gode krefter må trekke sammen, det holder ikke med enkelt-løsninger. Skjult logikk Den nederlandske forskeren Madalene Busuioc er først og fremst svært skeptisk til såkalte black-box algoritmer, det vil si algoritmer som skjuler …

Slik kan algoritmene håndteres Les mer »

Regjering, avdeling, endring

Arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tadjik overtar ansvaret for integreringspolitikken i regjeringen.

Den nye regjeringen har foreløpig vært forsiktig med omrokering av ansvarsområder mellom departementene. Men en stor endring har skjedd ved Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet blir flyttet fra Kunnskapsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet.  Dermed får Hadja Tadjik ansvar for  behandlingen av statsborgersaker etter statsborgerloven i Utlendingsdirektoratet, og ansvaret for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Skal vi dømme etter omorganiseringsaktiviteten …

Regjering, avdeling, endring Les mer »

Smalt ytringsrom for offentlig ansatte

Forskningsstiftelsen Fafos brede undersøkelse om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet fra 2016 viste at en stor andel arbeidstakere opplevde at ytringsfriheten innskrenkes. Arbeidstakere i offentlig sektor vurderte sine ytringsmuligheter som dårligere enn hva arbeidstakere i privat sektor gjorde. Fire av ti svarte at toppledelsen satte grenser for hva de kunne uttale seg om. – Det …

Smalt ytringsrom for offentlig ansatte Les mer »

Tillit er også avhengig av effektivitet

Tilliten til offentlig forvaltning blir høyere med bedre effektivitet, mener Anne-Kari Bratten.

Dette skriver leder for arbeidsgiverforeningen Spekter Anne-Kari Bratten i dette intervjuet. På bakgrunn av professor Tom Eides artikkel i Stat & Styrings siste nummer, stilte vi henne noen skriftlige spørsmål som hun svarer på her: I en artikkel i siste nummer av Stat & Styring skriver Tom Eide at norske toppledere trolig kommer til å …

Tillit er også avhengig av effektivitet Les mer »

-For sent å reversere reformer 

Da den første Solberg-regjeringen fikk makten kom reformene raskt på bordet. Statsviter Anne Lise Fimreite tror Solberg-regjeringen kan ha satt en ny standard for gjennomføring av norske reformer. ­– Sundvolden-plattformen hadde planer for mange reformer, og mange ble også gjennomført. Det skjedde noe, særlig på struktursiden. Det gikk raskt, og jeg tror farten hadde en …

-For sent å reversere reformer  Les mer »

Håp og frykt om tillitsreformen

I siste nummer av Stat & Styring dekker vi tillitsrefromens dilemmaer fra flere sider. Konsekvensene av tillit Kommentator Aslak Bonde trekker fram det helt fundamentale i forholdet mellom ansvar og tillit. Hvis man skal gjøre seg fortjent til tillit, må ikke dette også føre at man tar konsekvensene av dette ansvaret? “Dersom ledere og ansatte …

Håp og frykt om tillitsreformen Les mer »

Strøm av nye, kvinnelige ledere

De nyutnevnte lederne fordeler seg slik på departementene: Utenriksdepartementet har fått fire nye. Finansdepartementet har fått tre nye. Kulturdepartementet har fått to. Det er kommet en hver i Forsvar, Klima, og i Helse- og omsorsdepartementet. De to siste i denne strømmen av ledere er er Kari Alice Frønsdal og  Cecilie Beck Landet som begge er …

Strøm av nye, kvinnelige ledere Les mer »

Byråkratiske kamper

På den andre siden kan domstoler presse byråkrater ved å true å trekke byråkratene inn for domstolen. Dette er en av konklusjonene til forskerne Øistein Stiansen Universitet i Oslo og Tommasso Pavone ved  og University of Arizona. Bakgrunnen for deres forskning er NAV-skandalen, hvor mange NAV-brukere urettsmessig var blitt straffet for å ha fått utbetalt …

Byråkratiske kamper Les mer »

Scroll to Top