Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Organisasjonskultur og blindsoner

Vil bygge en åpenhetskultur

Forvaltningskulturen i NAV var preget av manglende kritisk tenkning, påpekte en granskingskommisjon. Det mener sjefen i direktoratet de nå har tatt tak i.