Forordet

Forordet er et ukentlig nyhetsbrev om tilstander og tendenser i forvaltningen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

-Kan utfordres på å tenke større

Ved regjeringsskiftet forsvant digitaliseringsministeren, og «modernisering» forsvant ut av kommunaldepartementets navn. Samtidig er fornyingsoppgavene og digitaliseringsproblemene mer komplekse enn noen gang, påpekte fungerende avdelingsdirektør Cat Holten i Digdir nylig i et intervju med Stat & Styring. – Vi som er Digitaliseringsdirektoratet skulle selvfølgelig gjerne hatt en digitaliseringsminister, sa hun.   Det er kommunal- og distriktsminister …

-Kan utfordres på å tenke større Les mer »

Statsråden kritiserer statlige selskaper

Næringsministeren på eierskapskonferansen denne uken. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsminister Jan Christian Vestre var raus med rosen både til egen regjeringen, og de statlig eide selskapene da han presenterte Statens eierrapport denne uken. Han hadde god grunn til å rose lønnsomheten, som viste at selskapene samlet sett leverte 58 milliarder i overskudd i 2021. Men på ett punkt var innsatsen for dårlig mente Vestre. …

Statsråden kritiserer statlige selskaper Les mer »

Streng styring i Norge

Styringen av underliggende etater er streng sammenlignet med andre land. Her er det avsatte styret i Forskningnsrådet som fikk oppleve slik styring. Foto: Forskningsrådet.

I en internasjonal sammenligning er det spesielt en faktor som gjør Norge spesielt. Bare de siste ukene har regjeringen kastet styrene i offentlige virksomheter på en ganske dramatisk måte. Først ble styret i Forskningsrådet kastet av høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Så ble styret i investeringsselskapet Argentum kastet av næringsminister Jan Christian Vestre. Denne tøffe …

Streng styring i Norge Les mer »

Etatene famler i blinde 

Ingen av instruksene fra fem store departementer inneholder føringer på konkrete bærekraftsmål, mener forfatterne av dette debattinnlegget. Foto: BDO.

Tilbake i 2020 kartla BDO instrukser og tildelingsbrev for de underliggende etatene i 8 av 12 departementer. Resultatene viste da at ingen av instruksene inneholdt føringer relatert til konkrete bærekraftsmål, og at prioriteringer og forventinger måtte tydeliggjøres. Riksrevisjonens rapport av samme år bekreftet funnene fra kartleggingen, og regjeringen fikk kritikk for manglende koordinering av oppfølgingen …

Etatene famler i blinde  Les mer »

Den nye departementsråden?

Petter Skarheim er idag departementsråd i Kunnskapsdepartementet, en stilling han har hatt siden 2016. Før det var han direktør i Utdanningsdirektoratet. Skarheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også arbeidet i Finansdepartementet og i OECD, hvor han var ambassaderåd fra 2011 til 2013. Skarheim har i mange år vært engasjert i spørsmål om …

Den nye departementsråden? Les mer »

Savner en digitaliseringsminister

Cat Holtet i Digdir sier digitaliseringsstrategien ligger fast, selv uten en digitaliseringsminister. Foto: Digdir.

Ved nyttår ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliseringsministeren forsvant også med Solberg-regjeringen. Samtidig er fornyingsoppgavene og digitaliseringsproblemene mer komplekse enn noen gang. Kutt i støtteordning – Vi som er Digitaliseringsdirektoratet skulle selvfølgelig gjerne hatt en digitaliseringsminister, men vi opplever at rollen vår er uendret. Det er alltid nytt fokus med ny …

Savner en digitaliseringsminister Les mer »

Scroll to Top