Redaksjonen

Sektorstyringen må reduseres

– Dersom kommunene skal drive en mer aktiv og positiv boligpolitikk må staten la dem tenke mer helhetlig enn tilfellet er i dag, sa byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen på årets Rom-konferanse. Av Jan Erik Grindheim «Boligutvikling for fremtiden» var temaet for konferansen 22. oktober. Det årlige eventet er et samarbeid mellom …

Sektorstyringen må reduseres Les mer »

En pragmatisk grunnlov

– Eidsvollsmennenes pragmatisme er en av grunnene til at Grunnloven fungerer, sier Ola Mestad, juss-professor og leder av forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet. Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven? Grunnloven strukturerer samfunnet på minst to måter. Det ene er statsmaktene seg imellom og det andre er mellom staten og borgerne. Det er tunge strukturelle …

En pragmatisk grunnlov Les mer »

Tja til kommunereform!

  Hvor vellykket den danske kommunereformen av 2007 er omdiskutert. Vi har intervjuet statsviter Kurt Houlberg som forsker på den danske reformen. Av Aase Mathe Horrigmo To begrunnelser sto sentralt da den danske kommunereformen skulle gjennomføres. Det skulle bli billigere å drifte kommunene og fagligheten i den kommunale forvaltningen skulle økes. Seks år senere er …

Tja til kommunereform! Les mer »

Jakt etter god styring

– Det sies forvaltningen er mer opptatt av unngå å gjøre feil enn å gjøre ting riktig. Det må vi ha en debatt om, sa departementsråd Tom Rådahl på Partnerforums seminar om Good Governance. Den 27 august gikk Partnerforums seminar første seminar høsten 2013 av stabelen på i Arbeids- og velferdsdirektoratet lokaler i Oslo.Tittelen for seminaret …

Jakt etter god styring Les mer »

Ble det en bedre stat?

Hvert trettiende eller førtiende år burde vi ha en skikkelig gjennomgang av måten staten er organisert på og hvordan den styres, sier Tormod Hermansen, som ledet utredningen En bedre organisert stat i 1989. Av Jan Erik Grindheim Den mest betydningsfulle offentlige utredningen for norsk forvaltningspolitikk noensinne, er En bedre organisert stat fra 1989. Lederen for utredningen, daværende …

Ble det en bedre stat? Les mer »

Scroll to Top