Redaksjonen

Oppskrifter for forenkling

Dette kommer fram i en stor europeisk undersøkelse gjennomført av EUPAN, European Public Administration Network, som er et nettverk av politikere og byråkrater med ansvar for utviklingen av offentlig sektor. Undersøkelsen viser at i land som er medlemmer eller har samarbeidsavtaler med EU, er de tradisjonelle teknikkene for å redusere og forenkle fremdeles utbredt. Dette …

Oppskrifter for forenkling Les mer »

Nytt oppdrag: offentlig innovasjon

I forbindelse med satsingen har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) arrangert en serie med workshops for kommunene. I dette arbeidet er det fokusert på de miljøene hvor innovasjon allerede står sentralt, sier prosjektleder Sissel Kristin Hoel: – Innovasjonsbehov oppstår på ulike plasser i ulike virksomheter. Noen steder kommer initiativene fra administrativ eller politisk ledelse, …

Nytt oppdrag: offentlig innovasjon Les mer »

Ledere i staten vil styre mer

Direktøren i Statistisk Sentralbyrå Hans Henrik Scheel sier i siste nummer av Stat & Styring at lederes rett til å styre er blitt nesten borte i retningslinjene for statlige ledere: – Jeg mener at samarbeid med ansatte og deres organisasjoner er viktig og helt avgjørende for god og handlekraftig ledelse, men rammene for samarbeidet bør …

Ledere i staten vil styre mer Les mer »

Vil forstå departementenes behov

Dette sier avdelingsdirektør Eivor Bremer Nebben i Direktoratet for forvaltning og IKT i forbindelse med at direktoratet lanserer sin hospitantordning. Direktoratet har holdt av en stilling i avdeling for ledelse og organisering beregnet på en hospitant fra departementene, og stillingen lønnes av Difi. – Vi gjør dette for at vi skal få mer kompetanse inn …

Vil forstå departementenes behov Les mer »

Etterlyser vilje til relevans

Av Arild Aspøy Dette sa departementsråd Tor Saglie (t.v i bildet), i Justis- og beredskapsdepartementet da han innledet på en konferanse i regi av Norsk statsvitenskapelig forening og fagforeningen Samfunnsviterne. – Innenfor helse- og skolesektoren er det bygget opp kunnskapssentra som har som oppgave å skille klinten fra hveten innenfor den forskningen som er tilgjengelig …

Etterlyser vilje til relevans Les mer »

– Milepæl for læring i staten

-Tidligere har ansatte blitt kurset i klasserom-format. Ved å gjøre et kurs i forvaltningsloven digitalt, kan vi nå flere, sier seniorrådgiver Ragnhild Aamot Grønlie i Difi. Hun mener ”Får Walter lov?” vil gjøre gjennomføringen langt enklere – og morsommere. Kurset er gratis, og kan gjennomføres individuelt, men vi anbefaler at kolleger tar kurset sammen. Da …

– Milepæl for læring i staten Les mer »

Design for politikk og tjenester

Samtidig som regjeringen lovet store endringer innen fornying og forenkling av offentlig sektor, spisser tjenestedesignbransjen nå tegneblyantene. Riche Vestby i designbyrået Halogen gleder seg over reform-ånden. – For meg har det lenge vært åpenbart at myndigheter og forvaltning har et stort behov for designhjelp for å oppnå sine formulerte mål. Det finnes ingen annen måte …

Design for politikk og tjenester Les mer »

Omstridte notater

F-notater ble mye brukt av Stoltenberg-regjeringen, og det ser ut til at Solberg-regjeringen vil fortsette denne praksisen. I dagens utgave av Aftenposten sier departementsråd Eivind Dale i Komunal- og moderniseringsdepartementet at bruken av f-notater er uproblematisk. – Det ville kunne vært et problem hvis vi skrev direkte til partifraksjonene, men ettersom vi bare har forholdt …

Omstridte notater Les mer »

Jobb eller idealisme?

Direktør Ellen Hambro tror de fleste av hennes 700 ansatte har et ekstra engasjement for miljøet og naturen. — Mitt hovedinntrykk er at nesten alle som jobber i naturforvaltningen har søkt seg jobb dit fordi de er interessert i og opptatt av miljø. Hvis man lager en statistikk på befolkningen, så tror jeg det er …

Jobb eller idealisme? Les mer »

Scroll to Top