Redaksjonen

Rydder i ryktene

Stortingets høring om trygdeskandalen tok også opp den hemmeligstemplede rapporten. Foto: Stortinget.

Den beryktede 2014-rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen for å se på mulighetene for å redusere norsk trygdeeksport har skapt en strøm av spekulasjoner, konspirasjonsteorier og rykter. Da den endelig ble kjent for to uker siden gjennom en VG-reportasje ble det tatt hull på noen av de verste spekulasjonene. Spekulasjoner om sladdene En av …

Rydder i ryktene Les mer »

Tolv timers arbeidsdager

Bente Lund Michaelsen liker å lese bøker og dokumenter på papir, ha papirer med på reise og i forhandlinger og samle dem i dokumentmapper på kontoret. (Foto: Privat)

Bente Lund Michaelsen (56) er jurist og utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementets seksjon for elektronisk kommunikasjon. I høst har hun ofte hatt 12-13-timers arbeidsdager. Samtidig som trusselbildet har gjort jobben med ekom-sikkerhet ekstra viktig og krevende, har hun hatt sitt å gjøre med lønnsforhandlinger som tillitsvalgt for avdelingens over 40 medlemmer i Akademikerne. Hun setter …

Tolv timers arbeidsdager Les mer »

Den magiske endringen av Norge

Slik framstilles samskaping i en håndbok fra KS og Universitetet i Sørøst-Norge.

Såkalte magiske konsepter spiller en stor rolle når offentlige virksomheter bestemmer seg for å gjøre store endringer, skriver forskerne Jacob Torfing, Eva Sørensen og Janne Paulsen Breimo i en fersk forskningsartikkel. Slike magiske konsepter er ofte kjennetegnet av å være abstrakte, være positivt ladet for endring og ha en evne til å løse problemer på …

Den magiske endringen av Norge Les mer »

Den offentlige lovløsheten

Det siste året har vi fått avslørt at en rekke politikere har brutt lover og regler i forbindelse med pendlerboliger og diettgodtgjørelse. Men også embetsmenn har blitt tatt i lovbrudd, for eksempel sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, som måtte gå av etter å ha håndtert våpen i strid med regelverket. Også på områder som skolevesen, narkotikaetterforskning, …

Den offentlige lovløsheten Les mer »

Ville utfordre oppdragsgiveren

Eskil Grendahl Sivertsen mener at oppdragsgiveren skulle utfordres i sin eksisterende forståelse. Foto: FFI.

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt om mulige scenarioer for mulig påvirkning av valg i Norge, har skapt stor debatt om en rekke spørsmål. Debatten ble startet av et intervju med Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Nationen, som leder departementet som nettopp var oppdragsgiver for rapporten. Gjelsvik kritiserte rapporten for å blande sammen fiksjon og fakta …

Ville utfordre oppdragsgiveren Les mer »

Når politikere tolker juss

Politisk kommentator Aslak Bonde skriver i siste nummer av Stat & Styring om rettslige beslutninger og vurderingers betydning i den politiske debatten, og hvordan politikere forsøker å utnytte jussen. Vedums feilinformasjon “Fire dager før julaften i fjor skjedde det noe sjelden i Stortinget. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gikk på talerstolen og innrømmet at EØS-avtalen ga …

Når politikere tolker juss Les mer »

Linjestyring utfordres

Dette skriver Gjermund Lanestedt og Bendik Bygstad i en artikkel i siste nummer av Stat & Styring. “Statlige virksomheter og sektorer styres gjennom klare og avgrensede myndighetsforhold, definert av lovverk. På toppen er statsråden ansvarlig for pengebruken på området, og et embetsverk er delegert fullmakt og gitt ressurser til å utføre oppgavene – og rapporterer …

Linjestyring utfordres Les mer »

To versjoner av fakta

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik skapte storm med kommentarer om utredningsrapport. Foto: Stortinget.

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt om påvirkning av norske valg, har utløst en kraftig debatt om hvordan norske myndigheter håndterer kunnskap og forskning generelt. Stat & Styring har spurt Kommunal- og distriktsdepartementet en rekke spørsmål om håndteringen av rapporten. Blant annet om når behandlingen av den ble løftet opp til politisk nivå, altså til statsråd Sigbjørn …

To versjoner av fakta Les mer »

Jobber for å sikre pressefriheten

Når Harald Høiby forteller folk at han jobber i et departement, møter han ofte nysgjerrighet på hva det innebærer. –Vi er ikke ute i offentligheten, det er det politikerne som er, så det er ikke intuitivt hva folk som jobber i departementene gjør, sier han. Høiby er seniorrådgiver i Kultur- og likestillingsdepartementets medie- og kunstavdeling. …

Jobber for å sikre pressefriheten Les mer »

Scroll to Top